2023-2024 ուսումնական տարում ԲՊՀ-ում գործելու է «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական նոր ծրագիրը
05.06.2023

Սիրելի՛ դիմորդ,

2023-2024 ուսումնական տարում ԲՊՀ-ում գործելու է «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական նոր ծրագիրը, որի նպատակն է պատրաստել համընթաց թարգմանիչներ, որոնք կարող են գործել միջմշակութային հաղորդակցության, այդ թվում նաև հաջորդական թարգմանություն պահանջող իրավիճակներում՝ ապահովելով սահուն միջլեզվային հաղորդակցությունը ոլորտային բովանդակային տերմինաբանության և առանձին հաղորդակցական իրավիճակների առանձնահատկությունների պայմաններում։

  • Ընդունելության նվազագույն պահանջ՝ մագիստրոսի աստիճան և անգլերենի իմացության C1 կամ C2 մակարդակ
  • Ուսումնառության տևողությունը՝ 1 տարի
  • Ուսումնառության ձևը՝ առկա

#ԱրիԲրյուսով, ավանդական մասնագիտություններին զուգահեռ սովորի՛ր ժամանակակից մասնագիտություն և աշխատաշուկայում գտի՛ր քո տեղը: