2021-2022 ուսումնական տարվա (անվճար, վճարովի) բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգի մրցույթի արդյունքները
17.07.2021

2021-2022 ուսումնական տարվա (անվճար, վճարովի) բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգի մրցույթի արդյունքները:

Անվճար ուսուցման մրցույթի ամփոփ արդյունքները

Վճարովի ուսուցման մրցույթի ամփոփ արդյունքները

Արտոնությամբ ընդունված դիմորդներ