2021-2022 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով ՀԵՌԱԿԱ ուսուցման ընդունելության անգլերեն լեզվի քննության արդյունքները
09.10.2021

Ստորև ներկայացնում ենք 2021-2022 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով ՀԵՌԱԿԱ ուսուցման ընդունելության հայոց և ռուսաց լեզուների արդյունքները՝

Անգլերեն լեզու