2020-2021 ուսումնական տարվա գարնանային քննաշրջանի թեկնածուական որակավորման քննությունների և ստուգարքի ժամանակացույց
07.06.2021

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՔՆՆԱՇՐՋԱՆԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՏՈՒԳԱՐՔԻ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հարցերի դեպքում զանգահարել (+374 60) 830 111/2-04 հեռախոսահամարով:

Առարկա

Օր

ժամ

Լսարան

Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ԺԳ.00.02/

Հունիսի 10

Ժ.16.00

2411

Օտար լեզու  (անգլերեն)

Հունիսի 11

Ժ.11.00

1208

Լրացուցիչ քննություն ընդհանուր մասնագիտությունից (Քաղաքագիտություն)

Հունիսի 11

Ժ.15.00

2201

Արտասահմանյան գրականություն /Ժ.01.07/ 

Հունիսի 14

Ժ.14.30

2308

Ինֆորմատիկա (ստուգարք)

Հունիսի 14

Ժ.15.00

1309

Մանկավարժության տեսություն և պատմություն /ԺԳ.00.01/ 

Հունիսի 15

Ժ.16.00

2411

Լրացուցիչ քննություն ընդհանուր մասնագիտությունից (Մանկավարժություն)

Հունիսի 18

Ժ.16.00

2411

Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ /ԻԳ.00.02/

Հունիսի 23

Ժ.14.30

2201