2020-2021 ուսումնական տարում ԲՊՀ հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով ընդունված դիմորդների ցանկը
27.10.2020

Սիրով հրապարակում ենք 2020-2021 ուս. տարում ԲՊՀ հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով ընդունված դիմորդների ցանկը: Ցանկին ծանոթանալու համար խնդրում ենք սեղմել այս հղման վրա՝ https://bit.ly/3owQrJy: