2019-2020 ուստարվա աշնանային քննաշրջանի թեկնածուական որակաորման քննությունների ժամանակացույց
02.12.2019
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

2019-2020 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՔՆՆԱՇՐՋԱՆԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հարցերի դեպքում զանգահարել ( 374 11) 300 111/2-04 հեռախոսահամարով:

Առարկա

Օր

ժամ

Լսարան

Լրացուցիչ քննություն ընդհանուր մասնագիտությունից (Մանկավարժություն)

Դեկտեմբերի 9

Ժ.15.00

2411

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն /Ժ.02.02/

Դեկտեմբերի 9

Ժ.15.00

1208

Մանկավարժության տեսություն և պատմություն /ԺԳ.00.01/

Դեկտեմբերի 10

Ժ.11.00

2411

Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա

/ԺԳ.00.02/

Դեկտեմբերի 12

Ժ.15.00

2411