2019-2020 ուս. տարվա առկա ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունների ժամանակացույց
04.06.2019
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

2019-2020 ուս. տարվա առկա ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունների

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/հ

Կազմակերպությունը

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Քննության անցկացման օրը, ժամը

         

1.

ԵՊԼՀ

Ժ.01.07

Արտասահմանյան գրականություն

12.06.2019թ.

Ժամը

10.00-ին

2.

ԵՊԼՀ

Ժ.02.07

Ռոմանագերմանական լեզուներ (անգլերեն)

13.06.2019թ.

Ժամը

09.30-ին