2019-2020 ուս․ տարվա 2-րդ կիսամյակի ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում ստացած ուսանողների ցանկերը` ըստ ֆակուլտետների
17.03.2020
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

Սիրելի՛ ուսանողներ,

2019-2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման համար ուսանողների ներկայացրած դիմումները քննարկվել են, և հաստատվել են մասնակի փոխհատուցում ստացած ուսանողների ցանկերը։ 

Ելնելով հանրապետությունում համաճարակը կանխարգելող միջոցառումների անհրաժեշտությունից և կարևորելով ձեր առողջությունն ու անվտանգությունը՝ առաջարկում ենք 2019-2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի ուսման վարձը հնարավորության դեպքում վճարել համալսարանի ներքոնշյալ հաշվեհամարներին՝ օգտվելով վճարային տերմինալներից կամ բանկային առցանց ծառայություններից.

ՀՎՀՀ - 00005614

Ամերիա բանկ ՓԲԸ - 1570017727040100

ԱյԴի բանկ - 11815000773000

Մասնակի փոխհատուցում ստացած ուսանողների ցանկերը` ըստ ֆակուլտետների

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ (ցուցակ 1)

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ (ցուցակ 2)

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ (ցուցակ 1)

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ (ցուցակ 2)

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ (ցուցակ 1)

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ (ցուցակ 2)

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետ (ցուցակ 1)

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետ (ցուցակ 2)