National Awareness Day in Armenia within ERASMUS+ LNSS Project

National Awareness Day in Armenia within ERASMUS+ LNSS Project

01.07.2021, Երևան, Հայաստան

2021 թվականի հուլիսի 1-ին Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի գրադարանը անցկացրեց գրադարանային իրազեկման օր, որը իրականացվել է ERASMUS+ LNSS («Գրադարանային ցանցի աջակցման ծառայություններ. Հայաստանի, Մոլդովայի և Բելառուսի գրադարանների արդիականացում գրադարանի աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման և գրադարանների բարեփոխման միջոցով») ծրագրի շրջանակներում:

Գրադարանային իրազեկման օրվա ընթացքում քննարկվեցին հեղինակային իրավունքին և գրքերի հաշվառման և գույքագրման վերաբերվող հարցեր: Քննարկմանը մասնակցել են գրադարանավարներ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից: