Վ․ Բրյուսովի անվան
պետական համալսարան

Հանգանակություն


Վ․ Բրյուսովի անվան
պետական համալսարան

Հանգանակություն




Էլեոնորա Թումանյան
Երևանի Տ. Շևչենկոյի անվան թիվ 42 ավագ դպրոցի տնօրեն

Յուրաքանչյուր ոք իր տարեգրությունն ունի՝ անբաժանելի, անօտարելի… Իմ տարեգրության շատ լուսավոր էջեր գրվել են սիրելի բուհում. հենց այստեղ է բեկվել ճակատագիրս` անձնականս ու մասնագիտականս… Շնորհակալ եմ թանկ հուշերի, ճիշտ նախանշած ուղու, ու, գուցե և, հետագա ձեռքբերումների համար…


Վիճակագրական տվյալներ

  • 2969 սովորող
  • 73 օտարերկրացի ուսանող
  • 58240 շրջանավարտ
  • 359 դասախոս