Վ․ Բրյուսովի անվան
պետական համալսարան

Հանգանակություն


Վ․ Բրյուսովի անվան
պետական համալսարան

Հանգանակություն
Լուսյա Տեր-Սարգսյան

1975 թ. շրջանավարտ
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի
անգլերենի դասախոս, դոցենտ

Կրթությունը կյանքին նախապատրաստվելը չէ, կրթությունն ինքնին կյանքն է:


Վիճակագրական տվյալներ

  • 2969 սովորող
  • 73 օտարերկրացի ուսանող
  • 58240 շրջանավարտ
  • 359 դասախոս