Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Ուսանողական կյանք » EVS » Տեմպուս » GOVERN

GOVERN

Նամակ գրել Տպել PDF
GOVERN_logo

ԲՈԼՈՆԻԱՅԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ

www.govern.am 


Տևողությունը՝
Դեկտեմբեր 2013- դեկտեմբեր 2016
 

Նպատակը՝  Նպաստել ՀՀ բուհերում Բոլոնիայի սկզբունքների համաձայն կառավարման համակարգի և կառուցվածքի արդյունավետ փոփոխությունների իրականացմանը, բուհերի ինքնավարության և հաշվետվողականության բարձրացմանը:
 

Վերջնարդյունքը՝                                   

 • Բուհերի և որակի ապահովման կառույցների կարողությունների զարգացում՝ որակավորումների շրջանակների հետ կրթական ծրագրերի  համապատասխանության հաստատման և ստուգման ապահովման ուղղությամբ,

 • Կրթական ծրագրերը որակավորումների ազգային շրջանակների հետ համապատասխանեցնելու մեխանիզմեր (բուհերի համար),

 • Համապատասխանությունը ստուգելու մեխանիզմներ (որակի ապահովման կառույցների համար),

 • Յուրաքանչյուր բուհում երկու կրթական ծրագրի վերանայում և մշակված մեխանիզմների փորձնական գնահատում,

 • Համապատասխանեցման գործիքների ընդունում և հաստատում բուհերի, որակի ապահովման կառույցների, ինչպես նաև կառավարման մակարդակներում: 


Ծրագրի համակարգող՝ Երևանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիա
 

Ծրագրում ներգրավված գործընկերներ՝

 • Լյուվենի համալսարան-քոլեջ, Բելգիա

 • World University Service (WUS) Austria

 • Bath Spa համալսարան, Միացյալ թագավորություն

 • Կոբլենցի համալսարան, Գերմանիա

 • ASIIN, Գերմանիա

 • Ուսումնառության և նախաձեռնության եվրոպական կենտրոն, Իտալիա

 • Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան

 • Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

 • Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան

 • Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

 • Հյուսիսային համալսարան

 • Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան

 • Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

 • Գավառի պետական համալսարան

 • ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա

 • Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

 • Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ

 • Կրթության որակ

 • Հայաստանի ուսանողական ազգային ասոցիացիա

 • ՀՀ գործատուների հանրապետական միություն

 • ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն


 Ծրագրում ներգրավված ԵՊԼՀ անձնակազմ՝ 

 • Բելա Մարգարյան - Ուսումնական գծով պրոռեկտոր, ծրագրի կառավարման խորհրդի անդամ

 • Ռոբերտ Խաչատրյան - Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար, Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ

 • Ցոլակ Ակոպյան - Ուսանողների, երիտասարդության և հասարակության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր

 • Անի Շահինյան - Որակի ապահովման կենտրոնի համակարգող

 • Հայկ Պետրոսյան - Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր

  ԲաններԲաններ
  Բաններ
  Բաններ
  Բաններ
  Բաններ
  Բաններ
  Բաններ