Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ֆակուլտետներ » Ռուսաց և օտար լեզուների և միջազգային հաղորդակցությունների ֆակուլտետ

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ

Նամակ գրել Տպել PDF

Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը 1935 թ. փետրվարի 4-ին հիմնադրված Ռուսական պետական երկամյա մանկավարժական ինստիտուտի հետնորդն է: Դեռ այդ տարիներին ինստիտուտի հիմնական նպատակն էր պատրաստել ռուսաց լեզվի բարձրակարգ մասնագետներ, ուստի և 1937թ-ի առաջին շրջանավարտները ռուսաց լեզվի մասնագետներ էին:

Masters-degree-505x337Տարեցտարի դասավանդվող լեզուների ցանկի ընդլայնման հետ մեկտեղ ձևավորվեց նաև ռուսական ֆակուլտետը, որը հանձն էր առել դպրոցների, ինստիտուտների և մի շարք գիտական հաստատությունների համար ռուսագետների պատրաստման գործը: Ֆակուլտետը կրել է տարբեր անվանումներ` Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ,  Ռուսաց լեզվի և օտար լեզուների ֆակուլտետ, 1992 թ-ից սկսած` Ռուսաց լեզվի, գրականության և օտար լեզուների ֆակուլտետ անվանումը: 2013 թ. մարտի 4-ին ֆակուլտետը վերակազմավորվել և վերանվանվել է Ռուսաց և օտար լեզուների և միջազգային հաղորդակցությունների ֆակուլտետ (այսուհետ` ՌՕԼՄՀ ֆակուլտետ):
Այսօր, ընդհանուր առմամբ Հայաստանի բարեփոխվող բարձրագույն կրթության համակարգի և մասնավորապես ԵՊԼՀ-ի առաջ դրվող մասնագիտական պահանջների համատեքստում ֆակուլտետում ծավալվում է բազմաբնույթ գործունեություն տարբերակված մասնագետների պատրաստման ուղղությամբ: ՌՕԼՄՀ ֆակուլտետը միևնույն ժամանակ շարունակում է պահպանել իր առաջատար դիրքերը ռուսաց լեզվի մասնագետների պատրաստման գործում:

13235490_1080455095360890_5239430639917817492_oԱյսօր  ՌՕԼՄՀ ֆակուլտետում գործում են հետևյալ մասնագիտություններն ու մասնագիտացումները`
 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

031100 Լեզվաբանություն

 • Լեզվաբանություն, ռուսաց լեզու

032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն

 • Բանասիրություն
 • Մանկավարժություն

031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային  հաղորդակցություն

 • Ռուսաստանի երկրագիտություն
 • Անգլերեն և քաղաքագիտություն

 030200 Քաղաքագիտություն

 • Քաղաքագիտություն

mas


ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ


032400
Ռուսաց լեզու և գրականություն

 • Բանասիրություն
 • Մանկավարժություն

031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն

 • Ռուսաց լեզու և միջմշակութային հաղորդակցություն
 • Տեղեկատվություն և հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ (PR)

 

030700
Միջազգային հարաբերություններ

 • Միջազգային հարաբերություններ

 032700 Եվրոպագիտություն

 • Եվրոպագիտություն

 030200 Քաղաքագիտություն

 • Քաղաքագիտություն

Ֆակուլտետում առաջին օտար լեզվին զուգահեռ ուսուցանվում են նաև հետևյալ օտար լեզուները` ըստ ուսանողների ընտության.
 

  • անգլերեն1Poland.svg
  • լեհերեն2bulgaria
  • բուլղարերեն
  • գերմաներեն1Fransia
  • ֆրանսերեն
  • իսպաներեն1Ispania
  • իտալերեն
  • արաբերեն1italia


ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ