Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղ. պաշտ. ամբիոն

Ֆիզդաստիրակության և քաղ.պաշտպանության ամբիոն

Նամակ գրել Տպել PDF
olympic-logoԱՄԲԻՈՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ


Ֆիզդաստիարակության ամբիոնը ձևավորվել է համալսարանի հիմնադրման օրից Ժդանովի անվան ռուսաց լեզվի և գրականության ինստիտուտի կազմում, այժմ՝ Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան: Տարբեր ժամանակներում, հաջորդաբար ամբիոնը ղեկավարել են Մ.Ս.Գուտովան, Է.Գ.Թումանյանը, Ս.Ն.Թեյմուրազովը, Խ.Ա.Թևոսյանը, Ս.Խ.Խաչատրյանը:
Ֆիզդաստիարակության ամբիոնը միշտ համալրված է եղել կարող դասախոսական կազմով, մասնագիտական առումով այն ընդգրկել է ֆիզիկական դաստիարակության ողջ արժեհամակարգը: 
Ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնի առաքելությունն է ֆիզիկական դաստիարակության մեթոդների և միջոցների գործադրմամբ հասնել ուսանողի ֆիզիկական և շարժողական հնարավորությունների բարելավմանը, ուսանողին օժտել ֆիզկուլտուրային իմացություններով, ուսանողից ձևավորել ֆիզիկական կուլտուրայի գործոն:
Ֆիզդաստիարակության ամբիոնում ուսումնական աշխատանքները կազմակերպվում են բակալավրիատի կրթական աստիճանում՝ շաբաթական 4 ժամ ծանրաբեռնվածությամբ՝ ֆիզիկական դաստիարակության բուհական ծրագրի համաձայն (2007թ.):
Ամբիոնի դասախոսների կողմից հրատարակվել են գիտամեթոդական և ուսումնամեթոդական ուղղվածության ավելի քան 15 աշխատություն՝ հիմնականում հետազոտական ուղղվածության: Ամբիոնի դասախոսները սիստեմատիկաբար հանդես են եկել գիտամեթոդական հոդվածներով, որոնք հրատարակվել են տարբեր ժողովածուներում, մասնակցել են տարբեր մասնագիտական կոնֆերանսների, հանդես եկել զեկույցներով: 
Ամբիոնի կողմից ապահովվում է ներհամալսարանական և հանրապետական մարզական միջոցառումների մասնակցությունը: Համալսարանի հավաքական թիմերի ձեռքբերումները գոհացուցիչ են: 
Ամբիոնն ակտիվ մասնակցում է ներհամալսարանական աշխատանքներին և հասարակական գործունեությանը:ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԹԵՍԹԵՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Ֆիզդաստիարակության դասեր

010012015
014016017
-10-11-12
 Ֆիզդաստիարակության և ՔՊ ամբիոնի կողմից հրատարակված գրքերն ու ուսումնամեթոդական ձեռնարկները

1_001    2_001    3_001    4_001    9_001
 
5_001    6_001    7_001    8_001    10_001


ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ