Топ ссылки

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Вы здесь: Главная » Структура » Кафедры » Кафедра философии и истории

Кафедра философии

Написать письмо Печать PDF

ԵՊԼՀ փիլիսոփայության ամբիոնը հիմնադրվել է 2013 թ. սեպտեմբերին: Ամբիոնը սպասարկում է համալսարանի բոլոր ֆակուլտետները՝ դասավանդելով հանրակրթական դասընթացներ.  փիլիսոփայության հիմունքներ, տրամաբանություն, բարոյագիտություն, կրոնների պատմություն, հայ քաղաքական պատմություն:

Ամբիոնում հիմնադրման օրվանից գործում է փիլիսոփայական սեմինար, որի աշխատանքների առաջին շրջափուլը ընդգրկում է 2013 թ. սեպտեմբերից  2015 թ. նոյեմբերը: Փիլիսոփայական սեմինարի աշխատանքների երկրորդ շրջափուլը մեկնարկելու է 2017թ. փետրվարից:

Ամբիոնն ունի համապատասխան մասնագետներ հետևյալ բնագավառներում գիտական աշխատանքներ գրախոսելու համար. սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության, տեսական փիլիսոփայության:

Հեռ. 535550 + 530

philosophy@brusov.am

БаннерБаннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер