Топ ссылки

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Вы здесь: Главная » Наука » Публикации » Публикации “Лингва” » Лингвистика » Романогерманские языки
Категория Романогерманские языки

Романогерманские языки


Обложка книги Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները /հայերեն, ռուսերեն, / Պրակ 1 /Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու/ Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները /հայերեն, ռուսերեն, / Պրակ 1 /Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու/
Рейтинг пользователя: / 3

Посещение: 5511

Обложка книги Արդի բանասիրության տեսական խնդիրներ /հայերեն, ռուսերեն, Զեկուցումների թեզիսներ Արդի բանասիրության տեսական խնդիրներ /հայերեն, ռուսերեն, Զեկուցումների թեզիսներ
Рейтинг пользователя: / 1

Посещение: 5303

Обложка книги Անգլերենի ընթերցանության ձեռնարկ, I կուրս Անգլերենի ընթերցանության ձեռնարկ, I կուրս

by S. Margaryan, L. Manasyan


Рейтинг пользователя: / 6

Посещение: 5484

Обложка книги Անգլերենի ընթերցանության ձեռնարկ /անգլերեն, / II կուրս Անգլերենի ընթերցանության ձեռնարկ /անգլերեն, / II կուրս

by N. Mnatsakanyan


Рейтинг пользователя: / 2

Посещение: 5430

Обложка книги Անգլերենի ընթերցանության ձեռնարկ /անգլերեն, 2003թ./ II կուրս Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները /հայերեն, ռուսերեն, / Պրակ 2 /Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու/ Անգլերենի ընթերցանության ձեռնարկ /անգլերեն, 2003թ./ II կուրս Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները /հայերեն, ռուսերեն, / Պրակ 2 /Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու/
Рейтинг пользователя: / 1

Посещение: 6602

Обложка книги Բանասիրության հարցեր /հայերեն, ռուսերեն,  Գիտական աշխատությունների ժողովածու Պրակ 1 Բանասիրության հարցեր /հայերեն, ռուսերեն, Գիտական աշխատությունների ժողովածու Պրակ 1
Рейтинг пользователя: / 1

Посещение: 5270

Обложка книги Քննադատական մտքի զարգացման ձեռնարկ Քննադատական մտքի զարգացման ձեռնարկ

by S. Kananyan, R. Avetisyan, N. Sargsyan, L. Panyan, L. Hakobyan, H. Qajberuni, D. Hambardzumyan


Рейтинг пользователя: / 1

Посещение: 5418

Обложка книги Ժամանակակից գերմաներենի գունանշման հավելիմաստային առանձնահատկությունները Ժամանակակից գերմաներենի գունանշման հավելիմաստային առանձնահատկությունները

by T. Khojayan


Рейтинг пользователя: / 4

Посещение: 5621

Обложка книги Գրավոր խոսքի զարգացման ձեռնարկ Գրավոր խոսքի զարգացման ձեռնարկ

by S. Hovhannisyan, L. Badalyan, H. Tsulikyan, A. Tsulikyan


Рейтинг пользователя: / 6

Посещение: 6076

Обложка книги Արդի բանասիրության տեսական խնդիրներ /հայերեն, ռուսերեն, Հոդվածների ժողովածու /լեզվաբանություն/ Պրակ 3 Արդի բանասիրության տեսական խնդիրներ /հայերեն, ռուսերեն, Հոդվածների ժողովածու /լեզվաբանություն/ Պրակ 3
Рейтинг пользователя: / 0

Посещение: 5157

Обложка книги  Անգլերենի քերականության դասընթաց /անգլերեն, I կուրս Անգլերենի քերականության դասընթաց /անգլերեն, I կուրս

by S. Kechyan


Рейтинг пользователя: / 24

Посещение: 7406

Обложка книги Ռոմանագերմանական լեզվաբանություն /հայերեն, ռուսերեն,  Գիտական աշխատությունների ժողովածու Պրակ Ա Ռոմանագերմանական լեզվաբանություն /հայերեն, ռուսերեն, Գիտական աշխատությունների ժողովածու Պրակ Ա
Рейтинг пользователя: / 4

Посещение: 5481

Обложка книги Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները /հայերեն, ռուսերեն,  Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու Պրակ 3 Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները /հայերեն, ռուսերեն, Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու Պրակ 3
Рейтинг пользователя: / 1

Посещение: 4956

Обложка книги Քերականական հմտությունների ձևավորումը անգլերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, ուսուցման ընթացքում /հայերեն, Գործնական աշխատանքներ Քերականական հմտությունների ձևավորումը անգլերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, ուսուցման ընթացքում /հայերեն, Գործնական աշխատանքներ

by A. Sargsyan


Рейтинг пользователя: / 2

Посещение: 6180

Обложка книги Անգլերենի, գերմաներենի և հայերենի փոխներթափանցող քերականական երևույթների համեմատական վերլուծությունը որպես ուսուցման դժվարությունները բացահայտելու նախապայման Անգլերենի, գերմաներենի և հայերենի փոխներթափանցող քերականական երևույթների համեմատական վերլուծությունը որպես ուսուցման դժվարությունները բացահայտելու նախապայման

by A. Sargsyan


Рейтинг пользователя: / 5

Посещение: 6124

Обложка книги Բանասիրության հարցեր /ռուսերեն,  Գիտական աշխատություններ Պրակ 1 Բանասիրության հարցեր /ռուսերեն, Գիտական աշխատություններ Պրակ 1
Рейтинг пользователя: / 0

Посещение: 5291

Обложка книги Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները /հայերեն, ռուսերեն, Պրակ 4 Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները /հայերեն, ռուսերեն, Պրակ 4
Рейтинг пользователя: / 0

Посещение: 5595

Обложка книги Գրավոր խոսքի հմտությունների զարգացման ձեռնարկ Գրավոր խոսքի հմտությունների զարգացման ձեռնարկ

by S. Karapetyan


Рейтинг пользователя: / 3

Посещение: 5222

Обложка книги Գրավոր խոսքի զարգացման ձեռնարկ /մաս Բ/ /անգլերեն,  Էսսեներ գրելու հմտությունների ձեռքբերում Գրավոր խոսքի զարգացման ձեռնարկ /մաս Բ/ /անգլերեն, Էսսեներ գրելու հմտությունների ձեռքբերում

by S. Martirosyan, M. Ter-Ghazaryan, L. Badalyan, H. Tsulikyan, A. Tsulikyan


Рейтинг пользователя: / 1

Посещение: 5463

Обложка книги Տնային ընթերցանության ձեռնարկ /անգլերեն, /Օտար լեզուների ֆակուլտետի ֆրանսերեն և գերմաներեն լեզուների բաժնի III, IVկուրսերի ուսանողների համար/ Տնային ընթերցանության ձեռնարկ /անգլերեն, /Օտար լեզուների ֆակուլտետի ֆրանսերեն և գերմաներեն լեզուների բաժնի III, IVկուրսերի ուսանողների համար/

by A. Babayan


Рейтинг пользователя: / 3

Посещение: 5534

Обложка книги Ռոմանագերմանական լեզվաբանություն /հայերեն, ռուսերեն, Գիտական աշխատությունների ժողովածու Պրակ Բ Ռոմանագերմանական լեզվաբանություն /հայերեն, ռուսերեն, Գիտական աշխատությունների ժողովածու Պրակ Բ
Рейтинг пользователя: / 0

Посещение: 5131

Обложка книги Քերականական և ուղղագրական վարժությունների ձեռնարկ /  Իսպաներենի ուսուցման նախնական փուլ Քերականական և ուղղագրական վարժությունների ձեռնարկ / Իսպաներենի ուսուցման նախնական փուլ

by E. Hovakimyan, M. Grigoryan, S. Babayan, V. Saroyan, M. Baghramyan


Рейтинг пользователя: / 8

Посещение: 6329

Обложка книги Արդի բանասիրության խնդիրները /հայերեն, ռուսերեն/ Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու Պրակ 5 Արդի բանասիրության խնդիրները /հայերեն, ռուսերեն/ Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու Պրակ 5
Рейтинг пользователя: / 0

Посещение: 5503

Обложка книги Կարդալ, մտածել, խոսել և գրել Կարդալ, մտածել, խոսել և գրել

by N. Glotova, M. Yeghizaryan, G. Makaryan


Рейтинг пользователя: / 3

Посещение: 5294

Обложка книги Անգլերեն լեզվի հասարակական-քաղաքական բառագիտության ձեռնարկ /անգլերեն, ռուսերեն Անգլերեն լեզվի հասարակական-քաղաքական բառագիտության ձեռնարկ /անգլերեն, ռուսերեն

by N. Karakhanova


Рейтинг пользователя: / 3

Посещение: 5264

Обложка книги Անգլերեն լեզվի քերականության ձեռնարկ. Ձևաբանություն Անգլերեն լեզվի քերականության ձեռնարկ. Ձևաբանություն

by T. Beklyarova


Рейтинг пользователя: / 10

Посещение: 8350

Обложка книги Գործնական իսպաներենի ուսումնական ձեռնարկ / /բառապաշար, քերականություն, ուղղագրություն III-Iv կուրսերի համար/ Գործնական իսպաներենի ուսումնական ձեռնարկ / /բառապաշար, քերականություն, ուղղագրություն III-Iv կուրսերի համար/

by V. Saroyan, S. Babayan, M. Grigoryan, M. Baghramyan, E. Hovakimyan


Рейтинг пользователя: / 16

Посещение: 7149

Обложка книги Անգլերենի ընթերցանություն հաղորդակցման համար I կուրս Անգլերենի ընթերցանություն հաղորդակցման համար I կուրս

by E. Manasyan, S. Margaryan, A. Jraghatspanyan


Рейтинг пользователя: / 5

Посещение: 5540

Обложка книги Արդի բանասիրության հիմանխնդիրները / /Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու/ Արդի բանասիրության հիմանխնդիրները / /Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու/
Рейтинг пользователя: / 0

Посещение: 4914

Обложка книги Ֆրանսերենի դասագիրք                      / 2-րդ կուրսի ուսանողների համար Ֆրանսերենի դասագիրք / 2-րդ կուրսի ուսանողների համար

by V. Ghambaryan, A. Kaplanyan


Рейтинг пользователя: / 10

Посещение: 5629

Обложка книги Ֆրանսերենի դասագիրք                        /ֆրանսերեն, 2-րդ կուրսի ուսանողների համար Ֆրանսերենի դասագիրք /ֆրանսերեն, 2-րդ կուրսի ուսանողների համար

by A. Davtyan


Рейтинг пользователя: / 4

Посещение: 6031

Обложка книги Լեզուն` մշակույթի միջոցով / Թեզիսներ 3-5 հունիսի Լեզուն` մշակույթի միջոցով / Թեզիսներ 3-5 հունիսի
Рейтинг пользователя: / 0

Посещение: 5267

Обложка книги Ռոմանագերմանական լեզվաբանություն. տեսություն, մանկավարժություն և դասավանդման մեթոդիկա Ռոմանագերմանական լեզվաբանություն. տեսություն, մանկավարժություն և դասավանդման մեթոդիկա
Рейтинг пользователя: / 0

Посещение: 5693

Обложка книги Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու / Պրակ 7 Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու / Պրակ 7
Рейтинг пользователя: / 0

Посещение: 5665

Обложка книги Հայ-ֆրանսիական լեզվամշակութային առնչություններ /ֆրանսերեն, հայերեն, Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա միջոցառումների շրջանակներում կազմակերպված գիտաժողովի նյութեր Հայ-ֆրանսիական լեզվամշակութային առնչություններ /ֆրանսերեն, հայերեն, Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա միջոցառումների շրջանակներում կազմակերպված գիտաժողովի նյութեր

by I. Atajanyan


Рейтинг пользователя: / 1

Посещение: 5753

Обложка книги Անգլերենի ընթերցանության ձեռնարկ 2-րդ կուրս Անգլերենի ընթերցանության ձեռնարկ 2-րդ կուրս

by N. Mnatsakanyan, S. Kechechyan, L. Sargsyan


Рейтинг пользователя: / 0

Посещение: 5768

Обложка книги Ունկնդրելու և արտասանական հմտությունների զարգացում Ունկնդրելու և արտասանական հմտությունների զարգացում

by H. Tovmasyan, M. Kocharyan


Рейтинг пользователя: / 1

Посещение: 5896

Обложка книги Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու / Պրակ 8 Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու / Պրակ 8
Рейтинг пользователя: / 0

Посещение: 5525

Обложка книги Քաղաքավարի արտահայտությունների անգլերեն-հայերեն ուղեցույց Քաղաքավարի արտահայտությունների անգլերեն-հայերեն ուղեցույց

by T. Kharatyan, G. Hovhannisyan


Рейтинг пользователя: / 2

Посещение: 5503

Обложка книги Ընթերցելու կարողությունների զարգացում Ընթերցելու կարողությունների զարգացում

by A. Babayan, R. Muradyan


Рейтинг пользователя: / 0

Посещение: 4877

Обложка книги Բուլղարական հեքիաթներ Բուլղարական հեքիաթներ
Рейтинг пользователя: / 2

Посещение: 5784

Обложка книги Անգլերենի դասագիրք լեզվաբանական բուհերի բարձր կուրսերի համար Անգլերենի դասագիրք լեզվաբանական բուհերի բարձր կուրսերի համար

by N. Glotova, N. Ghasabyan


Рейтинг пользователя: / 6

Посещение: 6112

Обложка книги Աշխարհի լեզվական պատկերը Ֆրանկոֆոնիայի շաբաթվա շրջանակներում կազմակերպված միջազգային գիտաժողովի նյութեր Աշխարհի լեզվական պատկերը Ֆրանկոֆոնիայի շաբաթվա շրջանակներում կազմակերպված միջազգային գիտաժողովի նյութեր
Рейтинг пользователя: / 4

Посещение: 5569

Обложка книги Արդի ֆրանսերենի ոճաբանություն /բանադարձումներ և դարձույթներ/ Արդի ֆրանսերենի ոճաբանություն /բանադարձումներ և դարձույթներ/

by A. Barlezizyan


Рейтинг пользователя: / 12

Посещение: 6343

Обложка книги Ռոմանգերմանական լեզվաբանության հիմնախնդիրներ Ռոմանգերմանական լեզվաբանության հիմնախնդիրներ
Рейтинг пользователя: / 1

Посещение: 5091

Обложка книги Ժամանակակից ֆրանսերենի նորաբանությունների բառարան /հայերեն համարժեքներով/ Ժամանակակից ֆրանսերենի նորաբանությունների բառարան /հայերեն համարժեքներով/

by N. Hovakimyan


Рейтинг пользователя: / 11

Посещение: 6277

Обложка книги Ֆրանսերենի դասագիրք առաջին կուրսի ուսանողների համար Ֆրանսերենի դասագիրք առաջին կուրսի ուսանողների համար

by S. Galstyan, R. Galstyan


Рейтинг пользователя: / 15

Посещение: 6118

Обложка книги ԱՇԽԱՐՀԻ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ - ՖՐԱՆԿՈՖՈՆԻԱՅԻ ՇԱԲԱԹՎԱ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ԱՇԽԱՐՀԻ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ - ՖՐԱՆԿՈՖՈՆԻԱՅԻ ՇԱԲԱԹՎԱ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
Рейтинг пользователя: / 1

Посещение: 5078

Обложка книги Ածականի փոխակերպումը մակբայի և նրա գործառական առանձնահատկությունները ժամանակակից ֆրանսերենում Ածականի փոխակերպումը մակբայի և նրա գործառական առանձնահատկությունները ժամանակակից ֆրանսերենում
Рейтинг пользователя: / 1

Посещение: 4802

Обложка книги 500 Ամերիկյան Դարձվածքային արտահայտություններ 500 Ամերիկյան Դարձվածքային արտահայտություններ

by K. Velyan


Рейтинг пользователя: / 7

Посещение: 4916

Обложка книги Բանբեր 1(21) Բանբեր 1(21)

Ռոմանագերմանական բանասիրություն


Рейтинг пользователя: / 3

Посещение: 4254

БаннерБаннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер