Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Գնումների հայտարարություններ

Գնումների հայտարարություններ

Նամակ գրել Տպել PDF


<ԵՊԼՀ-ԳՀԾՁԲ-17/16> ծածկագրով գնանշման հարցման բացման նիստի արձանագրություն  (23/05/2017-ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, հայտարարում է <սննդամթերքի> ձեռքբերման գնանշման հարցման ընթացակարգ։  (Հրապարակված է 23/05/2017 -ից մինչև 30/05/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, հայտարարում է <Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի> ձեռքբերման գնանշման հարցման ընթացակարգի փոփոխություն։  (Հրապարակված է 23/05/2017 -ից մինչև 30/05/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, հայտարարում է <Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի> ձեռքբերման գնանշման հարցման ընթացակարգ։  (Հրապարակված է 22/05/2017 -ից մինչև 29/05/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

ՙ'Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան՚՚ ՊՈԱԿ-ի 2017թ գնումների պլանի փոփոխություն
  (Հրապարակված է 22/05/2017 -ից անժամկետ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։  (Հրապարակված է 17/05/2017 -ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում,rn հայտարարում է գնանշման հարցման ընթացակարգ։rn  (Հրապարակված է 17/05/2017 -ից մինչև 22/05/2017 ժամը 15:00 ներառյալ )

ՙ'Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան՚՚ ՊՈԱԿ-ի 2017թ գնումների պլանի փոփոխություն  (Հրապարակված է 17/05/2017 -ից անժամկետ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում է չկայացած ընթացակարգի մասին տեղեկատվությունը։  (Հրապարակված է 11/05/2017 -ից անժամկետ)

<<Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ԵՊԼՀ-ՇՀԱՇՁԲ-17/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը (Հրապարակված է 11/05/2017 -ից մինչև 16/05/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>> ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` <<ԱՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՀՐԱՎԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ (Հրապարակված է 21/04/2017 -ից)

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>> ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` <<ԱՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ 
(Հրապարակված է 27/04/2017 -ից մինչև 11/05/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։  (Հրապարակված է 26/04/2017 -ից անժամկետ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։  (Հրապարակված է 26/04/2017 -ից անժամկետ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։  (Հրապարակված է 26/04/2017 -ից անժամկետ)

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>> ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` <<ԱՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ 
(Հրապարակված է 21/04/2017 -ից մինչև 04/05/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

<<Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-17/09 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը:  (Հրապարակված է 20/04/2017 -ից մինչև 25/04/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

<<Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ԵՊԼՀ-ՊԸԾՁԲ-17/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը:  (Հրապարակված է 20/04/2017 -ից մինչև 25/04/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում է չկայացած ընթացակարգի մասին տեղեկատվությունը։  (Հրապարակված է 20/04/2017 -ից անժամկետ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։  (Հրապարակված է 20/04/2017 -ից անժամկետ)

<<Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-17/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը:  (Հրապարակված է 20/04/2017 -ից մինչև 25/04/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։  (Հրապարակված է 19/04/2017 -ից անժամկետ)

<Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան> ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-17/08 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։  (Հրապարակված է 14/04/2017 -ից մինչև 19/04/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

<Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան> ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-17/07 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։  (Հրապարակված է 13/04/2017 -ից մինչև 18/04/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>> ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` <<ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ 
(Հրապարակված է 12/04/2017 -ից մինչև 26/04/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)


Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։  (Հրապարակված է 12/04/2017 -ից անժամկետ)

<<Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը:  (Հրապարակված է 05/04/2017 -ից մինչև 10/04/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>> ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` <<ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐ և ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ  (Հրապարակված է 05/04/2017 -ից մինչև 14/04/2017 ժամը 14:00 ներառյալ)

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>> ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` <<ԱՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ 
(Հրապարակված է 05/04/2017 -ից մինչև 14/04/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։  (Հրապարակված է 30/03/2017 -ից անժամկետ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ Պահնորդական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով։ 
(Հրապարակված է 30/03/2017 -ից մինչև 11/04/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>> ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` <<ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԻԵՆԻԿ և ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ  (Հրապարակված է 30/03/2017 -ից մինչև 10/04/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>> ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` <<ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ և ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ և ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ  (Հրապարակված է 29/03/2017 -ից մինչև 09/04/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։  (Հրապարակված է 30/03/2017 -ից անժամկետ)

ՙԵրևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան՚՚ ՊՈԱԿ-ի 2017թ գնումների պլանի փոփոխություն  (Հրապարակված է 28/03/2017 -ից անժամկետ)

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>> ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` << ՎԱՌԵԼԻՔԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ  (Հրապարակված է 28/03/2017 -ից մինչև 06/04/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>>ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ <<ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ (Հրապարակված է 20/03/2017 -ից մինչև 23/03/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

<<Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարությունը  (Հրապարակված է 20/03/2017 -ից անժամկետ)

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>> ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` <<ԱՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ  (Հրապարակված է 16/03/2017 -ից մինչև 27/03/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2017թ գնումների պլանի փոփոխություն 
 (Հրապարակված է 10/03/2017 -ից անժամկետ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը, ներկայացնում է հայտարարված գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասինտեղեկատվությունը։ 
 (Հրապարակված է 02/03/2017 -ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2017թ գնումների պլանш փոփոխություն  (Հրապարակված է 27/02/2017 -ից անժամկետ)

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>> ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`<<ԱՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ  (Հրապարակված է 27/02/2017 -ից մինչև 09/03/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

<Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան> ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-17/02 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգով պայմանագրեր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։  (Հրապարակված է 20/02/2017 -ից մինչև 25/02/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-17/02 ծածկագրով ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն (Հրապարակված է 08.02.2017թ.-ին)

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>> ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` <<ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ և ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ և ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ  ( Հրապարակված է 30/01/2017 -ից մինչև 08/02/2017 ժամը 15:00 ներառյալ )

<Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան> ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/01 ծածկագրով հայտարարված ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։  (Հրապարակված է 27/01/2017 -ից անժամկետ)

ԵՊԼՀ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/01  ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն ( Հրապարակված է 25/01/2017 -ից անժամկետ)
 

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>>ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ <<ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ ( Հրապարակված է 20/01/2017 -ից մինչև 24/01/2017 ժամը 15:00 ներառյալ )

<Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտականrnհամալսարան> ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-rnՇՀԱՊՁԲ-16/36 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասինrnտեղեկատվությունը։  (Հրապարակված է 22/12/2016 -ից անժամկետ)

<Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան> ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/36 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգով պայմանագրեր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։  (Հրապարակված է 12/12/2016 -ից մինչև 17/12/2016 ժամը 00:00 ներառյալ)

ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/36 ծածկագրով ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն (Հրապարակված է 08.12.2016թ.-ին)

<Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան> ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-rnՇՀԱՊՁԲ-16/32 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։  ( Հրապարակված է 29/11/2016 -ից անժամկետ )

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>>ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` <<ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ և ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ և ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ ( Հրապարակված է 28/11/2016 -ից մինչև 07/12/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

<Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան> ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/32 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգով պայմանագրեր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։  ( Հրապարակված է 22/11/2016 -ից մինչև 27/11/2016 ժամը 00:00 ներառյալ )

<Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան> ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/35 ծածկագրով հայտարարված ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։  (Հրապարակված է 21/11/2016 -ից անժամկետ )

Բացման նիստի արձանագրություն (Հրապարակված է 16/11/2016-ին)

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>>ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` <<ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ ( Հրապարակված է -ից մինչև 16/11/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

ՙՙԵրևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան՚՚ ՊՈԱԿ-ի 2016թ գնումների պլանի փոփոխություն  ( Հրապարակված է 10/11/2016 -ից անժամկետ )

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>>ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` <<ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ԿԱՀՈՒՅՔԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ   ( Հրապարակված է 04/11/2016 -ից մինչև 15/11/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>>ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` <<ԿԱՀՈՒՅՔԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ  ( Հրապարակված է 01/11/2016 -ից մինչև 10/11/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>>ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ <<ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻr  ( Հրապարակված է 27/10/2016 -ից մինչև 01/11/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

Գնումների պլանի փոփոխություն-6

<Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան> ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/28 ծածկագրով ԲԸԱՀ ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին համառոտ տեղեկատվությունը։  ( Հրապարակված է 18/10/2016 -ից անժամկետ )

<Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտականrnհամալսարան> ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-rnԲԸԱՀԾՁԲ-16/27 ծածկագրով հայտարարված ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրիrnմասին տեղեկատվությունը։  ( Հրապարակված է 18/10/2016 -ից անժամկետ )

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>>ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` <<ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻrn  ( Հրապարակված է 17/10/2016 -ից մինչև 19/10/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>>ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` <<ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ Հ Ր Ա Վ Ե Րrnrn  ( Հրապարակված է 13/10/2016 -ից մինչև 15/10/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>>ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` <<ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻrnrn  ( Հրապարակված է 10/10/2016 -ից մինչև 12/10/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

<Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտականrnհամալսարան> ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-rnԲԸԱՀԾՁԲ-16/26 ծածկագրով հայտարարված ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրիrnմասին տեղեկատվությունը։  ( Հրապարակված է 10/10/2016 -ից անժամկետ )

<Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտականrnհամալսարան> ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-rnՊԸԱՇՁԲ-16/24 ծածկագրով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում կնքվածrnպայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։  ( Հրապարակված է 30/09/2016 -ից անժամկետ )

<<ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>>ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` <<ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ Հ Ր Ա Վ Ե Րrnrn   (Արդիական է 30/09/2016 -ից մինչև 04/10/2016 ժամը 15:00 ներառյալ

<Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտականrnհամալսարան> ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ՊԸԱՇՁԲ-16/24 ծածկագրով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։  ( Հրապարակված է 30/09/2016 -ից անժամկետ )

Համալսարանի կաթսայատան վերազիննման աշխատանքներ (Արդիական է 06/09/2016 -ից մինչև 17/09/2016 ժամը 15:00 ներառյալ)

Գնումների պլանի փոփոխություն-5

TEMPUS ALIGN դրամաշնորհ ծրագրի շրջանակներում համակարգչային սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր ձեռքբերում
 
(Արդիական է 19/07/2016 -ից մինչև 26/07/2016 ժամը 12:00 ներառյալ)

Տպագրական աշխատանքներ 
(Արդիական է 12/07/2016 -ից մինչև 21/07/2016 ժամը 15:00 ներառյալ)

Վառելիքի ձեռքբերում 
(Արդիական է 12/07/2016 -ից մինչև 21/07/2016 ժամը 12:00 ներառյալ)

Համակարգչային
 և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում 
(Արդիական է 01/07/2016 -ից մինչև 13/07/2016 ժամը 15:00 ներառյալ)

Գնումների պլանի փոփոխություն-2016-4 
(Հրապարակված է 11/07/2016 -ից անժամկետ )

Ավիափոխադրման ծառայություններ 
(Արդիական է 27/06/2016 -ից մինչև 29/06/2016 ժամը 10:00 ներառյալ)

Ավիափոխադրման ծառայություններ 
(Արդիական է 22/06/2016 -ից մինչև 23/06/2016 ժամը 14:00 ներառյալ

Պահնորդական ծառայությունների ձեռքբերում
 (Արդիական է 17/06/2016 -ից մինչև 28/06/2016 ժամը 15:00 ներառյալ)

Ավիափոխադրման ծառայություններ
 
(Արդիական է 13/06/2016 -ից մինչև 15/06/2016 ժամը 12:00 ներառյալ)

Տպագրական աշխատանքներ (Արդիական է 13/06/2016 -ից մինչև 22/06/2016 ժամը 15:00 ներառյալ)

Ավիափոխադրման ծառայություններ 
(Արդիական է 08/06/2016 -ից մինչև 10/06/2016 ժամը 12:00 ներառյալ)

Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում (Արդիական է 09/06/2016 -ից մինչև 20/06/2016 ժամը 10:00 ներառյալ)

Պահնորդական ծառայությունների ձեռքբերում (Արդիական է 31/05/2016 -ից մինչև 10/06/2016 ժամը 15:00 ներառյալ)

Հեռուստատեսային ծառայությունների ձեռքբերում (Արդիական է 13/05/2016 -ից մինչև 24/05/2016 ժամը 15:00 ներառյալ)

Էլեկտրատեխնիկայի և կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերում (Արդիական է 29/04/2016 -ից մինչև 11/05/2016 ժամը 15:00 ներառյալ)

Գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում (Արդիական է 22/04/2016 -ից մինչև 03/05/2016 ժամը 15:00 ներառյալ)

Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում (Արդիական է 20/04/2016 -ից մինչև 29/04/2016 ժամը 10:00 ներառյալ)

Գնումների պլանի փոփոխություն-2016-3 ( Հրապարակված է 18/04/2016 -ից անժամկետ )

Համալսարանի 2-րդ մասնաշենքի 203-րդ սենյակի կապիտալ վերանորոգման շին. աշխատանքների ձեռքբերում (Արդիական է մինչև 26/04/2016 ժամը 10:00 ներառյալ)

Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերում (Արդիական է 04/03/2016 -ից մինչև 16/03/2016 ժամը 10:00 ներառյալ)

Շինանյութի ձեռքբերում (Արդիական է 04/03/2016 -ից մինչև 16/03/2016 ժամը 10:00 ներառյալ)

Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում
 
(Արդիական է 25/02/2016 -ից մինչև 29/02/2016 ժամը 12:00 ներառյալ)

Ավիափոխադրման ծառայություններ 
(Արդիական է 10/02/2016 -ից մինչև 21/02/2016 ժամը 17:00 ներառյալ)

Վառելիքի ձեռքբերում 
(Արդիական է 11/02/2016 -ից մինչև 22/02/2016 ժամը 12:00 ներառյալ)

2016թ.-ի գնումների պլան
 
(Արդիական է 29.01.2016թ-ից)

2015թ. գնումների պլանի փոփոխություն
(Արդիական է 28.12.2015թ-ից)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի ք. 
Ծաղկաձորում գտնվող հանգստյան տան կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում - (Արդիական է 02/12/2015 -ից մինչև 11/12/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում
 - (Արդիական է 26/11/2015 -ից մինչև 07/12/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում
 - (Արդիական է 26/11/2015 -ից մինչև 07/12/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Հեռուստատեսային և ռադիոհեռարձակման ծառայությունների ձեռքբերում
 - (Արդիական է 29/10/2015 -ից մինչև 09/11/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Հյուրանոցային ծառայությունների ձեռքբերում - (Արդիական է 28/10/2015 -ից մինչև 09/11/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Ջեռուցման համակարգի վերանորոգում - (Արդիական է 04/09/2015 -ից մինչև 09/09/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Սննդամթերքի ձեռքբերում - (Արդիական է 18/08/2015 -ից մինչև 27/08/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում
 - (Արդիական է 18/08/2015 -ից մինչև 27/08/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Վերանորոգման աշխատանքներ - (Արդիական է 22/07/2015 -ից մինչև 03/08/2015 ժամը 15:00 ներառյալ )

Տպագրական աշխատանքներ - (Արդիական է 22/07/2015 -ից մինչև 31/07/2015 ժամը 15:00 ներառյալ )

Սննդամթերքի ձեռքբերում - (Արդիական է 18/07/2015 -ից մինչև 28/07/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Էլեկտրոտենիկայի ձեռքբերում - (Արդիական է 01/07/2015 -ից մինչև 10/07/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում - (Արդիական է 30/06/2015 -ից մինչև 09/07/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Համակարգչային ծրագրային ապահովման ձեռքբերում - (Արդիական է 25/06/2015 -ից մինչև 06/07/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Կահույքի ձեռքբերում - (Արդիական է 22/06/2015 -ից մինչև 14/07/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Պահնորդական (պահակային) ծառայությունների ձեռքբերում - (Արդիական է 22/04/2015 -ից մինչև 06/05/2015 ժամը 15:30 ներառյալ)

Շինանյութի ձեռքբերում - (Արդիական է 24/02/2015 -ից մինչև 06/03/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Վառելիքի ձեռքբերում - (Արդիական է 17/02/2015 -ից մինչև 27/02/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում - (Արդիական է 17/02/2015 -ից մինչև 27/02/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Քարթրիջների պարագաների ձեռքբերում - (Արդիական է 11/02/2015 -ից մինչև 23/03/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերում - (Արդիական է 04/02/2015 -ից մինչև 16/02/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում - (Արդիական է 04/02/2015 -ից մինչև 16/02/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

2015 թ.-ի Գնումների պլան

Հեռուստատեսային և ռադիոհեռարձակման ծառայությունների ձեռքբերում - (Արդիական է 05/12/2014 -ից մինչև 17/12/2014 ժամը 15:00 ներառյալ)

Հեռուստատեսային և ռադիոհեռարձակման ծառայությունների ձեռքբերում - (Արդիական է 24/11/2014 -ից մինչև 4/12/2014 ժամը 15:00 ներառյալ)

Սննդամթերքի ձեռքբերում - (Արդիական է 30/10/2014 -ից մինչև 11/11/2014 ժամը 15:00 ներառյալ)

Պահնորդական ծառայությունների ձեռքբերում - (Արդիական է 22/04/2014 -ից մինչև 02/05/2014 ժամը 15:00 ներառյալ)

Շինանյութի ձեռքբերում - (Արդիական է 12/03/2014 -ից մինչև 24/003/2014 ժամը 15:00 ներառյալ)

Վառելիքի ձեռքբերում - (Արդիական է 07/02/2014 -ից մինչև 19/02/2014 ժամը 15:00 ներառյալ)

Գնումների պլան - 2014 թ.

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ