Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 ԲՐՅՈՒՍՈՎԱԿԱՆՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻՆ

Նամակ գրել Տպել PDF
13.02.2018թ.

Էրազմուս + միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակներում Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի և ԵՄ համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով 2017-2019 ուս. տարիների համար նախատեսվում է շարժունություն ԵՊԼՀ բակալավրիատի և ասպիրանտուրայի ուսանողների, ՊԴ կազմի և վարչական անձնակազմի համար: 

Մրցույթների արդյունքում ԵՊԼՀ ներքոնշյալ 6 սովորողներն ընտրվել են 6 ամիս ժամկետով ուսանելու, իսկ ԵՊԼՀ 11 աշխատակիցներն ու դասախոսները՝ մասնակցելու 1 շաբաթ տևողությամբ փորձի փոխանակման ԵՄ գործընկեր համալսարաններում:

ա/ Պիտեշտիի համալսարան, Ռումինիա

 1. Նոնա Պետրոսյան – բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանող
 2. Մարիա Դարբասյան - բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանող
 3. Լիլիթ Հակոբյան – մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող
 4. Սիրանույշ Ղազարյան – Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
 5. Զարուհի Միսակյան - Անգլերենի ամբիոնի դասախոս
 6. Եվա Սարգսյան – Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի դասախոս
 7. Էրիկա Ավակովա – Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնի դասախոս

բ/ Իաշի Ալեքսանդրու Իան Կուզայի համալսարան, Ռումինիա

 1. Երանուհի Բաղդասարյան – Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության մասնագետ
 2. Քրիստինե Գրիգորյան  - Անգլերենի ամբիոնի դասախոս

գ/ Կասսինիի համալսարան, Իտալիա

 1. Ֆրունզե Հովհաննիսյան – Ռոմանական լեզուների ամբիոնի դասախոս
 2. Վիկտորյա Մանգասարյան - Ռոմանական լեզուների ամբիոնի դասախոս

դ/ Սալամանկայի համալսարան, Իսպանիա

 

 1. Լիլիթ Եղիազարյան – բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանող
 2. Զարուհի Կարախանյան - բակալավրիատի 2-րդ կուրսի ուսանող
 3. Ժենյա Տեր-Վարդանյան – Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ
 4. Հասմիկ Եղիազարյան – Ռոմանական լեզուների ամբիոնի դասախոս
 5. Մարինե Օվեսյան - Ռոմանական լեզուների ամբիոնի դասախոս
 6. Աննա Չուլյան – գրադարանի տնօրեն

 

ԵՊԼՀ ռեկտոր Կարինե Հարությունյանը փետրվարի 9-ին հանդիպել է ընտրված մասնակիցների հետ: Նա շնորհավորել է ներկաներին և վստահություն հայտնել, որ սովորողների համար շարժունությունը կլինի նոր գիտելիքների ձեռքբերման հիանալի հնարավորություն, իսկ ԵՊԼՀ աշխատակիցների համար նախատեսված փորձի փոխանակումը կնպաստի մասնագիտական կարողությունների զարգացմանը:

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ