Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Ուսանողական կյանք » EVS » Ժան Մոնե

Ժան Մոնե

Նամակ գրել Տպել PDF

Erasmus__logo

Ժան Մոնե
 

Ժան Մոնե Գործողությունները ուղղված են խթանելու դասավանդումն ու հետազոտությունը Եվրոպական Միության ուսումնասիրությունների ոլորտում: Այս գործողությունները նաև միտված են նպաստելու երկխոսությանը ակադեմիական աշխարհի և քաղաքականություն մշակողների միջև, մասնավորապես` նպատակ ունենալով ընդլայնել ԵՄ քաղաքականության կառավարումը:
 

ԵՄ ուսումնասիրությունները ներառում են Եվրոպայի  ուսումնասիրությունը ամբողջությամբ` հատուկ ուշադրություն դարձնելով եվրոպական ինտեգրման գործընթացին ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին առումներով: Ուղղությունը նաև ընդգրկում է ԵՄ դերը գլոբալիզացված աշխարհում և ազդեցությունը ակտիվ Եվրոպական քաղաքացիության և մարդկանց ու մշակույթների միջև երկխոսության խթանման հարցում:
 

Ժան Մոնե Գործողությունները աջակցում է հետևյալ միջոցառումներին`

  • Ժան Մոնե մոդուլներ` Եվրոպական ինտեգրման 40-ժամյա կարճաժամկետ դասընթացներ:

  • Ժան Մոնե ամբիոններ` Դասավանդման պաշտոններ` նախատեսված համալսարանական դասախոսների համար, ովքեր մասնագիտացած են եվրոպական ինտեգրման ուսումնասիրությունների ոլորտում: Ժան Մոնե ամբիոնը վերապահված է միայն մեկ դասախոսի համար, ով  ուսումնական տարվա ընթացքում պետք է ապահովի առնվազն 90 դասավանդման ժամ:

  • Ժան Մոնե գերազանցության կենտրոններ` Կենտրոնի ակադեմիական պատասխանատվությունը պետք է ստանձնի Ժան Մոնեի ամբիոնի պաշտոնակատարը: Ժան Մոնե գերազանցության կենտրոնը հավաքում է առաջատար փորձագետների փորձն ու հմտությունները (այդ թվում` Ժան Մոնե ամբիոնների և/կամ Ժան Մոնե մոդուլի համակարգողների) և նպատակ ունի զարգացնելու սիներգիա եվրոպական ուսումնասիրությունների տարբեր առարկաների ռեսուրսների միջև, ինչպես  նաև ստեղծելու համատեղ անդրազգային միջոցառումներ և կառուցվածքային կապեր այլ երկրներ ուսումնական հաստատությունների հետ: Ժան Մոնե գերազանցության կենտրոնները մեծ դեր ունեն ուսանողներին, ինչպես նաև քաղաքական գործիչներին, քաղաքացիական ծառայողներին, կազմակերպված քաղաքացիական հասարակությանը և հանրության լայն շերտերին ներգրավվելու գործում:

  • Ժան Մոնե աջակցություն հաստատություններին և ասոցիացիաներին` Ժան Մոնեն աջակցում է հաստատություններին, որոնք խթանում են Եվրոպական Միությանն առնչվող առարկաների դասավանդումն ու վերապատրաստումը հետբուհական մակարդակում և/կամ այլ համապատասխան շահառուների համար: Ծրագիրը նաև նպաստում է Եվրոպական միությանն առնչվող առարկաների մշակմանը, վերլուծությանն ու դասավանդմանն ուղղված միջոցառումներին:

    Ժան Մոնեն աջակցում է ասոցիացիաներին, որոնք իրենց հստակ նպատակ ունեն նպաստելու եվրաինտեգրման գործընթաց ուսումնասիրությանը: Նման ասոցիացիաները պետք է լինեն միջդիսցիպլինար և բաց բոլոր շահագրգիռ դասախոսների, ուսուցիչների և հետազոտողների համար, ովքեր մասնագիտացած են Եվրոպական Միության հարցերով համապատասխան երկրում կամ տարածաշրջանում: Աջակցության կտրամադրվի միայն այն ասոցիացիաներին, որոնք պաշտոնապես գրանցված են և ունեն անկախ իրավական կարգավիճակ:

  • Ժան Մոնե ցանցեր` Ժան Մոնե ցանցերը նպաստում են Եվրոպական Միության ուսումնասիրությունների ոլորտում միջազգային կոնսորցիումների (բուհեր, գերազանցության կենտրոններ, ստորաբաժանումներ, թիմեր, անհատական ​​փորձագետներ և այլն) ստեղծմանը և զարգացմանը: Նրանք աջակցում են տեղեկատվության հավաքագրմանը, փորձի փոխանակմանը, գիտելիքի զարգացմանը և եվրոպական ինտեգրման գործընթացի խթանմանը ողջ աշխարհում: Այս գործողությունը կարող է նաև աջակցություն ցուցաբերել գոյություն ունեցող այն ցանցերին, որոնք խթանում են երիտասարդ հետազոտողների մասնակցությունը ԵՄ-ին առնչվող թեմաներում:

  • Ժան Մոնե ծրագրերԺան Մոնե ծրագրերը աջակցում են նորարարությանը և Եվրոպական Միության գաղափարախոսության տարածմանը: Այս ծրագրերը հիմնված կլինեն միակողմանի ծրագրային առաջարկների վրա` թեև առաջարկվող գործողությունները կարող են ներառել այլ գործընկերների, և կարող են տևել 12-ից 24 ամիս:


Մանրամասների և դիմելու կարգի համար կարող եք այցելել Հայաստանում Էրազմուս + ծրագրի ազգային գրասենյակի կայքէջ: 

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ