Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Ուսանողական կյանք » Հանձնաժողովներ » Ուսումնագիտական

Ուսումնագիտական հանձնաժողով

Նամակ գրել Տպել PDF

ՈւԽ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հանձնաժողովը ձևավորվել է 2010 թ.-ի մարտին:

 


Նախագահ` Մարիամ Ստեփանյան

Փոխնախագահ` Սուսաննա Մելքումյան


ԵՊԼՀ ՈՒԽ ուսումնագիտական հանձնաժողովը զբաղվում է ներբուհական և միջբուհական տարաբնույթ կլոր-սեղան քննարկումների, սեմինարների, կոնֆերանսների կազմակերպմամբ և իրականացմամբ: Ուսումնագիտական հանձնաժողովը պարբերաբար հանդիպումներ է ունենում ԵՊԼՀ բակալավրիատի և մագիստրատուրայի բոլոր կուրսերի խմբերի ավագների և լիազոր ներկայացուցիչների հետ: Քննարկելով ԵՊԼՀ-ում ուսումանական գործընթացի առավելություններն և թերությունները ` ուսանողանպաստ առաջարկներ է ներկայացնում ԵՊԼՀ համապատսախան ամբիոններին , դեկանատներին, ԵՊԼՀ ղեկավարությանը: Ուսումնագիտական հանձնաժողովի նպատակն է բարելավել  ուսումնական գործընթացը ԵՊԼՀ-ում:

 
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ