Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Բաժիններ » Հաշվապահություն

Հաշվապահություն

Նամակ գրել Տպել PDF

Հաշվապահություն

2005թ. սկսած հաշվապահությունը փոփոխվել է թե անձնակազմի, թե կատարած աշխաատանքների որակական տեսանկյունից: Ներկայումս հաշվապահական աշխատանքները հագեցած են համակարգչային ծրագրերով ` ՀԾ հաշվապահություն 4.0 համակարգ, ՀԾ հաշվապահ, Direct Accounting, ուսման վարձերի մուտքագրման հաշվառման ծրագրերի:

Շուշանիկ Ներսիսյան - գլխավոր հաշվապահ։

Հեռ. 53 07 22

Աշխատակազմ
Olya1 Օլյա Բաղրամյան - գլխավոր հաշվապահի տեղակալ:
Աշխատում է 14.05.2009թ-ից: Վարում է համալսարանի հաշվապահական հաշվառումը հաշվապահական ծրագրերի միջոցով, ձևավորում է գլխավոր գրքի գործառույթները, վերահսկում է հաշվապահական հաշվառումը, մասնակցում է տարեկան գույքագրման աշխատանքներին:
Laura-H Լաուրա Հովակիմյան – ավագ հաշվապահ, աշխատում է 1972թ-ի մայիսից: Վարում է աշխատավարձի, կրթաթոշակի սինթետիկ և անալիտիկ հաշվառում: Յուրաքանչուր աշխատակից իրավունք ունի ստանալ հաշվարկված ու վճարված աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Յուրաքնչյուր ուսանող իրավունք ունի ստանալ տեղեկատվություն հաշվարկված և վճարված կրթաթոշակի վերաբերյալ:
Sonya Սոնիկ Սամվելյան - գանձապահ, աշխատում է 1978թ-ի ապրիլից:
Կանխիկ դրամի հավաքագրում, վճարում, դրամարկղային հաշվետվությունների կազմում: Համալսարանի դրամարկղը հագեցած է դրամ հաշվող, դրամ ստուգող, ինչպես նաև հաշվիչ դրամարկղային մեքենաներով:
Lilit Հայրապետյան Լիլիթ – ավագ հաշվապահ, աշխատում է 2011թ-ի հուլիսի 6-ից: Վարում է համալսարանի պահեստի մուտքի և ելքի անալիտիկ ու սինթետիկ հաշվառում, մասնակցում է տարեկան գույքագրման աշխատանքներին:
Nazik

Նազիկ Սևինյան  – ավագ հաշվապահ, աշխատում է 2011թ-ի մարտի 18-ից:
Վարում է հիմնական միջոցների հաշվառումը,  կատարում է վճարումների անկախիկ գործարքները բանկում, մասնակցում է տարեկան գույքագրման աշխատանքներին:


Gohar Գոհար Մելիքյան – հաշվապահ, աշխատում է 2012թ-ի հունիսի 1-ից: Վարում է համալսարանի դրամարկղի մուտքի և ելքի օրդերների անալիտիկ և սինթետիկ հաշվառումը, դեբիտոր-կրեդիտորների անալիտիկ հաշվառումը, մասնակցում է տարեկան գույքագրման աշխատանքներին:
Lusine Լուսինե Ներսեսյան –հաշվապահ, աշխատում է 2012թ-ի ապրիլի 13-ից:
Հաշվառում է ուսման վարձը ինչպես անալիտիկ, այնպես էլ սինթետիկ, կատարում է վճարումների անկախիկ գործարքներ բանկում, մասնակցում է տարեկան գույքագրման աշխատանքներին:
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ