ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Տպել

Վարչության գործունեության նպատակը
 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության գործունեության նպատակն է համալսարանում ուսումնական գործընթացն ապահովելու համար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, համա­կար­գիչ­ների,  սերվերների,  հա­մա­կարգչային սարքավորում­նե­­­րի, տեղային և Ինտերնետ ցանցի, ուսումնա-տեխնի­կական միջոցների սպասարկումն ու վերազինումը, ինչպես նաև տեղեկատվական կրթական և վեբ տեխնոլոգիաների զարգացումն ու սպասարկումը:

 

Վարչության կառուցվածքը
 

Վարչությունը կազմված է 3 բաժիններից՝

  1. համակարգչային և ցանցային տեխնոլոգիաների (ՀՑՏ),
  2. ուսումնա­տեխնիկական միջոցների ապահովման (ՈՒՏՄԱ),
  3. տեղեկատվական կրթական և վեբ տեխնոլոգիաների (ՏԿՎՏ)։

 

Վարչության գործունեության հիմնական խնդիրները
 

 

ՏՏ վարչության կանոնադրությունը հաստատվել է 26.10.2012թ-ի գիտխորհրդի N2 նիստի որոշմամբ:

 

ՏՏ վարչության ղեկավար 

տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Վ. Վարդանյան (vvardan@brusov.am)

 

Վարչության կազմի մեջ մտնում է նաև հետևյալ հաստիքը.

 

Կապ վարչության հետ

հեռախոս 582042 ներքին 110