Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » ՏՏ վարչություն » Ուսումնա­տեխնիկական միջոցների ապահովման բաժին

ՈՒՍՈՒՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

Նամակ գրել Տպել PDF

ՈւՏՄԱ բաժնի հիմնական գործառույթները
 

  • Տեխնիկական միջոցների ու տեսալսողական սարքավորումների ստուգում և  հայտնաբերված անսար­քություն­ների վերացում
  • Նոր տեխնիկական միջոցների, տեսալսողական սարքավորումների տարբեր ստորա­բաժանում­ներում ու լսարաններում տեղադրում
  • Տարբեր միջոցառումների և դասախոսու­թյունների ժամանակ տեխնիկական և հա­մակարգչային սարքա­վո­րումներով ապահովում և սպասարկում
  • Տեսալսողական ուսումնական նյութերի մշակում, պահպանում, պատճե­նա­հանում, բազմացում, թվայնացում և տրամադրում
  • Ձայնագրությունների կազմակերպում, իրականացնում ու պահպանում
  • Համալսարանում ֆոտո և վիդեո նկարահանումների կազմակերպում, իրականացում ու պահ­պանում
  • Լինգաֆոնային լսարան­ների սարքավորումների պարբերական ստուգում և սպասարկում
  • Համալսարանում առկա տեսալսողական նյութերի թվայնացում ու պահ­պա­նում։

 

ՈւՏՄԱ բաժնի անձնակազմը
 

  • ՈւՏՄԱ բաժնի ղեկավար՝ (առաջատար մասնագետ)  վար­չության ղեկավարի տեղակալ՝ Մուշեղ Հովակիմյան (utm@brusov.am)
  • Տեխնիկական միջոցների ինժեներ՝ Վարդան Գասպարյան (utm@brusov.am)

 

Կապ ՈւՏՄԱ բաժնի հետ

հեռախոս ներքին 508


ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ