Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » ՏՏ վարչություն » Համակարգչային և ցանցային տեխնոլոգիաների բաժին

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԵՎ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

Նամակ գրել Տպել PDF
 ՀՑՏ բաժնի հիմնական գործառույթները

 • համակարգիչների և համակարգչային սարքավորումների պարբերաբար ստուգում և բաժնի տեխնիկական հնարավորության սահմաններում  հայտնաբերված անսարքությունների վերացում
 • ծրագրային փաթեթների տեղադրում, թեսթավորում և, անհրաժեշտության դեպքում, տեղադրված փաթեթների նորացում
 • համալսարանի սերվերների կառավարում և բարելավում, սերվերներում տեղադրված տարբեր ծրագրային փաթեթների ու տվյալների արխիվացում ու պահպանում
 • տեղային համակարգչային ցանցի ղեկավարման և շահագործման ապահո­վում
 • տեղային համակարգչային (այդ թվում անլար ցանցի) ընդլայնում և ար­դիա­կանացում
 • տեղային համակարգչային ցանցի անվտանգության ապահովում ու ան­ցանկալի ներխուժումներից պաշտպանություն
 • սերվերում պահպանվող արխիվացված նյութերի տրամադրում և տվյալների պահպա­նություն
 • անտիվիրուսային ծրագրերի տեղադրում և նորացում
 • էլեկտրոնային փոստի շահագործման ապահովում brusov.am և yslu.am դոմեյնների շրջանակ­նե­րում
 • համաշխարհային Ինտերնետ ցանցի հետ կապի ապահովում
 • նոր համակարգիչների, համակարգչային սարքավորումների ու ծրագրա­յին փաթեթ­ների ԵՊԼՀ-ի տարբեր ստորաբաժանում­ներում ու լսարան­ներում տեղադրում
 • ժամանակակից սարքավորումներից ու ծրագրային փաթեթներից օգտվելու ընթացիկ օժանդակություն և խորհրդատվություն

 

ՀՑՏ բաժնի անձնակազմը
 

 • Համակարգչային ցանցային ադմինիստրատոր/ ավագ ինժեներ՝ Կարապետ Մարտիրոսյան (itadmin@brusov.am)
 • Համակարգչային ինժեներ՝ Արմեն Բաղդասարյան (iteng@brusov.am)

 
Կապ ՀՑՏ բաժնի հետ

հեռախոս 582042 ներքին 110

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ