Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Համագործակցություն

Նամակ գրել Տպել PDF
Ռուսաց լեզվի, գրականության և օտար լեզուների ֆակուլտետն ունի լայն միջազգային կապեր: Ուսանողական կյանքը գրավիչ է հետևյալ համլսարանների հետ համագործակցության իրական հնարավորություններով`
  • Ռուսաց լեզվի Ա. Պուշկինի անվան պետական ինստիտուտ
  • Հումանիտար գիտությունների և կրթության Թաթարական պետական համալսարան
  • Մոսկվայի պետական լեզվաբանական համալսարան
  • Մոսկվայի Հումանիտար գիտւթյունների պետական համալսարան
  • Մոսկվայի պետական համալսարան
  • Պյատեգորսկի պետական լեզվաբանական համալսարան
  • Սոֆիայի` Սբ. Կլիմենտ Օխրիդսկիի անվան համալսարան
Եվրոպական և ԱՊՀ երկրների բուհերի հետ սերտ համագործակցությունն ուսանողներին տալիս է լայն հնարավորություններ և նրանց առջև բացում լայն հեռանկարներ: Ուսանողներն ունեն արտասահմանում ամառային դասընթացներ անցնելու, Ռուսաստանի և Եվրոպայի առաջատար բուհերում (որոնց հետ համագործակցում է ԵՊԼՀ- ն) մագիստրոսի աստիճան ստանալու իրական հնարավորություններ:


Տեղեկատվական նամակ
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ