Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ֆակուլտետներ » Միջմշակութային հաղորդակցման Ֆակուլտետ » Համագործակցություն

Համագործակցություն

Նամակ գրել Տպել PDF
 Միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետը համագործակցում է Գերմանիայի Հալե Վիթենբերգի, Զիգնի, Կաունասի, ինչպես նաև Շվեցարիայի Ֆրայբուրգի  համալսարանների հետ: Ֆակուլտետի կազմում գործող ամբիոնները և կենտրոնները համագործակցում են տեղական տարբեր պետական կառույցների / ՀՀ կառավարություն, Ազգային Ժողով, ՀՀ Սահմանադրական դատարան եւ այլն/ և ՀՀ-ում օտարերկրյա ներկայացուչությունների հետ /ԵԱՀԿ հայաստանյան գրասենյակ, Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ և այլն/, առաջատար ԶԼՄ-ների և տուրիստական ընկերությունների հետ: 
 
 
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ