Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ֆակուլտետներ » Միջմշակութային հաղորդակցման Ֆակուլտետ » Կառավարում

Աշխատակազմ

Նամակ գրել Տպել PDF
Հ. Ճանճապանյան Դեկան 
ՀԲադիկյան  Դեկանի տեղակալ
ԱՄիքայելյան Գործավար
Մ. Բաղդասարյան Քարտուղար-օպերատոր
Ա. Միքաելյան Քարտուղար-օպերատոր
Վ. Բաղդասարյան Քարտուղար-օպերատոր


Միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետի խորհրդի կազմ

 1. Հ.Ճանճապանյան/ Խորհրդի նախագահ, ՄՀՖ դեկան
 2. Հ. Բադիկյան/ ՄՀՖ դեկանի տեղակալ
 3. Ռ. Խաչատրյան/ Կրթության կառավար. և պլանավոր. ամբիոնի վարիչ
 4. Կ. Աբրահամյան /Լեզվաբ. և հաղորդ. տեսության ամբիոնի վարիչ
 5. Մ. Հայրապետյան /«Միջազգային տուրիզմ» ԳՈւ կենտրոնի ղեկավար
 6. Տ. Հովհաննիսյան/ «Միջազգային լրագրություն» ԳՈւ կենտրոնի ղեկավար
 7. Տ. Թորոսյան / "ՅՈՒՆԵՍԿՕ"-ի մարդու իրավ., ժող. և եվրոպագիտ. ամբիոնի վարիչ
 8. Ս. Մարգարյան/ Հեռակա ուսուցման բաժնի ղեկավար
 9. Ս. Բաղդասարյան/ Անգլերենի հնչյունաբանության և քերականության ամբիոնի դոցենտ
 10. Ս.Գյուրջայանց/ Անգլերենի հնչյունաբանության և քերականության ամբիոնի դոցենտ
 11. Գ. Հովհաննիսյան/ Փիլիսոփայության ամբիոնի դոցենտ
 12. Ն. Մանուկյան/ Ֆրանսերենի ամբիոնի վարիչ
 13. Գ. Եղիազարյան/ Անգլերենի բառագիտության և ոճաբանության ամբիոնի վարիչ
 14. Գ. Գևորգյան/ Հայագիտության ամբիոնի վարիչ
 15. Հ. Մադոյան/ Փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ
 16. Ս. Սամուելյան/ Ռուսաց և սլավոնական լեզվաբանության ամբիոնի դոցենտ
 17. Կ. Հովհաննիսյան/ Գերմաներենի ամբիոնի ավագ դասախոս
 18. Ք. Սողիկյան / Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի վարիչ
 19. Ինեսսա Ներսիսյան/ Ուսանողական խորհուրդ, Անգլերեն և տուրիզմ, 4-րդ կուրս
 20. Աստղիկ Աբրահամյան/ Ուսանողական խորհուրդ, Անգլերեն և լրագրություն, 4-րդ կուրս
 21. Ժորա Աֆրիկյան/ Ուսանողական խորհուրդ, Անգլերեն և քաղաքագիտություն, 4-րդ կուրս
 22. Ռուբինա Մնացականյան/ Ուսանողական խորհուրդ, Անգլերեն և ՄԲ երկրագիտություն, 4-րդ կուրս
 
 
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ