Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Վարչություններ

Նամակ գրել Տպել PDF

Գլխավոր մասնագետ՝ Լ.Եղիյան
Ավագ մասնագետ՝ Մ.Մառ
Մասնագետ՝ Ա.Հայրապետյան
Հեռ.՝ 53-15-65 /ներքին 1-09, 5-32/
Էլ.փոստ`kadrer@brusov.am, kadrer1@brusov.am

Հարգելի գործընկերներ,
Աշխատանքի ընդունվելու համար պետք է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.
 1. Անձնական թերթիկ /նկարը պարտադիր է/ word Ֆայլով
 2. Դիմում
 3. Գիտական աշխատանքների ցուցակ /scan
 4. Ինքնակենսագրություն (CV)
 5. Անձնագրի և սոց. քարտի պատճեն
 6. Հիմնական աշխատողները՝ աշխատանքային գրքույկ
 7. Համատեղողները՝ տեղեկանք հիմնական աշխատանքի վայրից և աշխ. գրքույկի պատճեն
 8. Սանիտարական գրքույկ ֆլյուրոգրաֆիայի կնիքով
 9. Զինվորական գրքույկ
 10. Դիպլոմներ,հավելված հաստատված/ scan

1, 3, 10 կետերում նշված փաստաթղթերը պետք է լրացնել և էլեկտրոնային տարբերակով ուղարկել kadrer2@brusov.am էլ. փոստին, իսկ  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 կետերում նշվածները՝ պետք է ներկայացնել անձամբ։

Շենք, շինությունների և տնտեսվարման վարչություն

Վարչության պետ՝ Հ.Ղազարյան
Հեռ.`  53-81-64 /ներքին 5-07/
Էլ.փոստ` headfindepartment@brusov.am

 • Արտաքին ֆինանսական միջոցների կառավարման բաժին

Ֆինանսիստ՝ Մ.Մանուկյան
Հեռ.`  53-07-22 /ներքին 1-08/
Էլ.փոստ` 

 • Հաշվապահություն

Գլխավոր հաշվապահ՝ Տ.Գեղամյան
Հեռ.` 53-07-22 /ներքին 1-11/
Էլ.փոստ` hashvapah@brusov.am

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ