Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մ. իրավ., ժողովրդ. և եվրոպ. » Այլ

Այլ

Նամակ գրել Տպել PDF
Ամբիոնի գործունեությունը 

Ուսումնական 
 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության եւ եվրոպագիտության ամբիոնը Լեզվաբանություն եւ միջմշակութային հաղորդակցություն ֆակուլտետի կազմում քաղաքագիտություն մասնագիտացման համար կազմակերպում է մի շարք քաղաքագիտական առարկաների ուսուցում:

Ամբիոնը կարևորում է մարդու իրավունքներին, ժողովրդավարությանը և քաղաքացիական կրթությանը նվիրված դասընթացների կազմակերպումը:

Ամբիոնն իր գործության մեջ ուսանողների հետ տարվող ամենօրյա աշխատանքի հետ մեկտեղ առանցքային է նշանակություն է տալիս դասավանդվող առարկայացանկի  պարբերական արդիականացմանը և համապատասխանեցմանը ժամանակի և մասնագիտացման տվյալ ոլորտի պահանջներին:

Ամբիոնի կողմից ԵրՊԼՀ բակալավրիատում և մագիստրատուրայում դասավանդվող առարկաների թվին են դասվում՝
Բակալավրիատ Քաղաքագիտություն մասնագիտացում

Պարտադիր առարկաներ 
 • Քաղաքագիտության ներածություն
 • Քաղաքականության տեսություն
 • Քաղաքական ուսմունքի պատմություն
 • Հայ քաղաքական միտք
 • Քաղաքացիական կրթության հիմունքներ ./բացի Քաղաքագետ մասնագիտությունից/
 • Հայ քաղաքական պատմություն
 • Սոցիոլոգիա
 • Փիլիսոփայություն 
 • Համեմատական քաղաքագիտություն
 • Քաղաքական հոգեբանություն
 • Մարդու իրավունք /միայն Քաղաքագետ մասնագիտություն/
 • Աշխարհաքաղաքականություն
 • Սահմանադրական և ժողովրդավարություն
 • Կոնֆլիկտաբանություն
Կամընտրական առարկաներ
 • Հրապարակային խոսքի հմտություններ
 • Քաղաքական գաղափարախոսություն
 • Բազմազանությունն ու փոքրամասնությունների իրավունքները
 • Հակակոռուպցիոն քաղաքականություն
 • Ժողովրդավար. տեսություն և պրակտիկա
 • Տրանզիտոլոգիա
 • Ընտրական տեխնոլոգիաներ
 • Եվրոպայի հայկական համայնքներ
 • ԱՄՆ և Եվրոպայի քաղաքական պատմություն
 • Մերձավոր երկրների քաղ. պատմություն
 • Տնտեսագիտություն /կամ/
ԵրՊԼՀ մագիստրատուրայում Միջազգային հարաբերությունների և Եվրոպագիտության մասնագիտացումների ուղղություններով ամբիոնը կազմակերպում է հետևյալ առարկաների և մասնագիտական դասընթացների ուսուցումը՝
 
 • Միջմշակութային հաղորդակցության տեսության փիլիսոփայական հիմունքներ
 • Լեզվի փիլիսոփայություն
 • Եվրոպայի քաղաքական պատմություն
 • Դիվանագիտության պատմություն
 • Միջազգային հարաբերություններ
 • Հայ ազգային ինքնություն
 • Եվրոպայի քաղաքական մտքի պատմություն
 • ՀՀ արտաքին քաղաքականություն
 • ԱՄՆ արտաքին քաղաքակնության պատմություն
 • Եվրամիության արտաքին քաղաքականությունը
 • Եվրոպական ինտեգրացիա և Եվրոպական կառույցներ
 • Կովկասյան տարածաշրջանը գլոբալիզացման գործընքացում
 • Արևելքի հոգևոր, գաղափարական եվրոպականացումը (Իրանի օրինակով)
 • Համաշխարհային ինտեգրացիան և միջազգային կազմակերպությունները
 • Եվրոպայի իրավունք
 • Եվրոպայի փիլիսոփայական մտքի պատմություն
 • Ազգային ինքնություն, ազգայնականություն և ազգամիջյան հակամարտություններ
 • Չինաստանը և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանը 
 • Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը Ցանցային համակար"եր
 • Տարածաշրջանային քաղաքականություն
 • Մշակութային բազմազանություն և գլոբալիզացիա. Արևմուտք և Իսլամ Գլոբալիստիկա 
 • Դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայություն
 • Պետ արարողակարգ և վարվեցողության կանոններ
 • Հակամարտություններ և միջազգային բանակցություններ
 • Հետխորհրդային տրանսֆորմացիա
 • Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայությունները ժամանակակից աշխարհում
 • Մաթեմատիկա միջազգայնագետների համար
Ամբիոնում պատրաստվել են դասախոսությունների ծրագրեր և ուսանողների համար մեթոդական ուղեցույցներ: Ամբիոնում ուսանողների համար կազմակերպվել են մի շարք հանդիպումներ քաղաքագիտության, մարդու իրավունքների մասնագետների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ:

Ամբիոնում մշտապես կազմակերպվում է դասընթացը, որին մասնակցում են տարբեր բուհերի ուսանողներ:

Գիտահետազոտական 
 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության եւ եվրոպագիտության ամբիոնը իրականացնում է գիտահետազոտական աշխատանք միջմշակութային հաղորդակցության, միրազգային հարաբերությունների, քաղաքագիտության, մարդու իրավունքների և ժաղավրդավարության, եվրոպագիտության, փիլիսոփայության և սոցիոլգիայի ոլորտներում:

ԵրՊԼՀ հրատարկչությունում ամբիոնի կողմից հրապարկվում են և գիտական ժողովածուները:

Աբիոնը պարբերաբար կազմակերպում է և իր գործունեության ընթացքում առ այսօր կազմակերպել է մի շարք ուսումնագիտական և գիտամեթոդական կոնֆերանսներ, գիտաժողովներ և սեմինարներ՝ այդ թվում.
 • 2010թ. Նոյեմբերի 18-19-ին հրավիրվել է Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ. պետական լեզվաբանական համալսարանի 75-ամյակին նվիրված գիտաժողով ՀԱՅ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԻՏՔԸ. 20-ՐԴ ԴԱՐԻ ՎԵՐՋ 21-ՐԴ ԴԱՐԻ ՍԿԻԶԲ խորագրով:
 • 2010թ. նոյեմբերի 20-ին ԵՊԼՀ-ում տեղի ունեցավ ուսանողների հանդիպում Joint Civic education Program-ի շրջանակներում (որը գերմանական Bosch Foundation և Գերմանիայի արտգործնախարարության համատեղ ծրագրերից մեկն է), որին մասնակցում էին ԵրՊԼՀ 3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողներ: Հանդիպման քննարկման թեման էր «Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները և երիտասարդների դերը դրանցում»:
 • 2010 թ. Սեպտեմբերի 24-ին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության World Independent Youth Union կրթական հասարակական կազմակերպության (հիմնականում զբաղվում է հասարակության, մասնավորապես երիտասարդների շրջանում ժողովրդավարության գաղափարների, սկզբունքների դրանց պրակտիկ դրսևորումների մասին տեղեկատվություն տալով և տարբեր, ոչ ֆորմալ կրթության ձևերով դրանք գործի դնելով)  ներկայացուցիչները (Շվեդիա, Ուկրաինա, Ռումինիա) հանդիպում են ունեցել ուսանողների հետ, ծանոթացրել են այժմ իրականացվող նախագծին:
 • 2010թ. մայիս-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում ամբիոնը իրականցրել է ծրագիրը (ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանության աջակցությամբ), որի շրջանակներում քննարկվել են մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության հիմնահարցեր:
 • 2007թ. 25 հոկտեմբերի 10 դեկտեմբերի Միավորված ազգերի կազմակեպության հայաստանյան գրասենյակի նախաձեռնությամբ` Երեւանի Վ. Բրյուսովի անվան Լեզվաբանական համալսարանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և Եվրոպագիտության ամբիոնի հետ համատեղ կազմակերպվեց դասախոսությունների շարքը:
 • 2007 թվականի հունվարի 20-21-ը Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ամբիոնը, Երիտասարդ քաղաքագետների ակումբը, Արդյունավետ քաղաքականության հիմնադրամի հետ համատեղ կազմակերպեցին գիտագործնական սեմինար թեմայով:
 • 2006թ. փետրվարի 22-ին ամբիոնը կազմակերպեց կլոր սեղան թեմայով: 2007թ. ապրիլի 4-5-ին ամբիոնը կազմակերպեց գիտաժողով թեմայով:
 • 2005թ. հոկտեմբերի 12-13-ին կազմակերպեց միջազգային համաժողով թեմայով:
 • 2005 թ. ապրիլի 12-ին Երեւանի Պետական Լեզվաբանական Համալսարանը (ԵՊԼՀ), Բեռլինի Հումբոլդի Համալսարանի հետ համատեղ կազմակերպեցին միջազգային սեմինար թեմայով:
 • Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի մանկավարժական համալսարանների ցանցի երրորդ միջազգային կոնֆերանսը /ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանավորությամբ/, որը տեղի է ունեցել նոյեմբերի 14-16, 2001թ.:
Դասախոսություններ
 • Սահմանադրություն և ժողովրդավարություն - Վալերի Պողոսյան

Դասախոսությունների առաջին մաս

Դասախոսությունների երկրորդ մաս

Դասախոսությունների երրորդ մաս

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վ.Պողոսյան, ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ, նախագիտելիք, Երևան 2012

 
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ