Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մ. իրավ., ժողովրդ. և եվրոպ. » Առարկայական նկարագրեր

Առարկայական նկարագրեր

Նամակ գրել Տպել PDF
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

Հանրակրթական առարկաներ

Պարտադիր առարկաներ
 1. Քաղաքագիտություն /ԹՄՀ, ՕԼՖ, ՌՕԼՄՀ/
 2. Ռուսաստանի քաղաքական համակարգը /ՌՕԼՄՀ/

«Քաղաքագիտություն»


Պարտադիր առարկաներ

 1. Հայ քաղաքական պատմություն
 2. Տրամաբանություն
 3. Քաղաքական աշխարհագրություն
 4. Մաթեմատիկա
 5. Փիլիսոփայություն
 6. Սոցիոլոգիա
 7. Քանակական և որակական գնահատման մեթոդներ
 8. Կրոն և քաղաքականություն
 9. Մասնագիտական գրագրություն
 10. Քաղաքականության տեսություն /I/
 11. Քաղաքականության տեսություն /II/
 12. Քաղաքական ուսմունքների պատմություն
 13. Քաղաքացիական հասարակության հիմնախնդիրներ
 14. Մարդու իրավունքներ և քաղաքականության տեսություն
 15. Հայ քաղաքական միտքը
 16. Տնտեսագիտություն
 17. Համեմատական քաղաքագիտություն
 18. Սահմանադրություն և ժողովրդավարություն
 19. Աշխարհաքաղաքականություն
 20. Իրավունքի հիմունքներ
 21. Քաղաքագիտական վերլուծություն և կանխատեսումներ
 22. Կոնֆլիկտաբանություն
 23. Բազմակուսակցական համակարգ
 24. Պետության կառուցում և ինտեգրում

Կամընտրական առարկաներ

 1. Հակամարտությունների տեղը միջազգային հարաբերություններում
 2. Հայկական սփյուռքի պատմություն
 3. Հարավային Կովկասը ռուս-վրաց. պատերազմից հետո
 4. Միջազգային հարաբերությունների հիմունքներ
 5. Հարավային Կովկասը աշխարհաքաղաքական մրցակցության թատերաբեմում


ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ


030700 «Միջազգային հարաբերություններ»Պարտադիր առարկաներ

 1. Միջազգային իրավունք
 2. Մակրոէկոնոմիկա
 3. Մաթեմատիկա քաղաքագետների համար
 4. Ինտեգրում և պետության կայացում
 5. Ինքնության խնդիրները Եվրոպայում
 6. Քաղաքականության տեսություններ և մեկնաբանում
 7. Միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգություն
 8. Միջազգային հարաբերությունների տեսություն /I/
 9. Միջազգային հարաբերությունների տեսություն /II/
 10. Հետազոտության մեթոդների ներածություն
 11. Հետազոտության մեթոդները. քաղաքագիտություն
 12. Հետխորհրդային տրանսֆորմացիա /I/
 13. Հետխորհրդային տրանսֆորմացիա /II/
 14. Հակամարտություններ և միջազգային բանակցություններ /I/
 15. Հակամարտություններ և միջազգային բանակցություններ /II/
 16. ՀՀ արտաքին քաղաքականություն
 17. Հայ ազգային ինքնություն

Կամընտրական առարկաներ

 1. Քաղաքական դիսկուրս
 2. Համեմատատական քաղաքագիտություն
 3. Իրանի արտաքին քաղաքականություն
 4. Թուրքիայի արտաքին քաղաքականություն
 5. Ռուսաստանի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում
 6. ԵՄ արտաքին քաղաքականություն
 7. Միջազգային կազմակերպություններ և հետկոնֆլիկտային պետության կառուցում
 8. Ինքնության հիմնախնդիրները հետխորհրդային տարածքում
 9. Կովկասյան տարածաշրջանը գլոբալացման գործընթացում
 10. ԱՄՆ արտաքին քաղաքականություն Հարավային Կովկասում 
 11. ՌԴ արտաքին քաղաքականություն Հարավային Կովկասում 
 12. Ցեղասպանության խնդիրը միջազգային հարաբերություններում
 13. Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանային խնդիրներ
 14. Սահմանադրական գործընթացները հետխորհրդային երկրներում
 15. Չինաստանը նոր աշխարհակարգի ձևավորման գործընթացում
 16. Տարածաշրջանային գործոնների ազդեցությունն աշխարհաքաղաքական գործընթացների վրա
 17. Ազգային ինքնություն, ազգայնականություն և ազգամիջյան հակամարտություններ

032700 «Եվրոպագիտություն»


Պարտադիր առարկաներ
 1. Միջազգային իրավունք
 2. Մակրոէկոնոմիկա
 3. Մաթեմատիկա քաղաքագետների համար
 4. Ինտեգրում և պետ. կայացում
 5. Ինքնության խնդիրները Եվրոպայում
 6. Քաղաքականության տեսություններ և մեկնաբանում
 7. Միջազգային հարաբերությունների տեսություն /I/
 8. Միջազգային հարաբերությունների տեսություն /II/
 9. Մարդու իրավունքները և անվտանգության խնդիրները Եվրոպայում
 10. Հետազոտության մեթոդների ներածություն
 11. Հետազոտության մեթոդները. քաղաքագիտություն
 12. Հետխորհրդային տրանսֆորմացիա /I/
 13. Հետխորհրդային տրանսֆորմացիա /II/
 14. ԵՄ իրավունքի հիմունքներ
 15. ԵՄ տնտեսական հիմունքներ
 16. Հայ ազգային ինքնություն
Կամընտրական առարկաներ
 1. Քաղաքական դիսկուրս
 2. Համեմատատական քաղաքագիտություն
 3. Իրանի արտաքին քաղաքականություն
 4. Թուրքիայի արտաքին քաղաքականություն
 5. Ռուսաստանի քաղաքականություն Հարավային Կովկասում
 6. ԵՄ արտաքին քաղաքականություն
 7. Միջազգային կազմակերպություններ և հետկոնֆլիկտային պետության կառուցում
 8. Ինքնության հիմնախնդիրները հետխորհրդային տարածքում
 9. Տարածաշրջանային էներգետիկ անվտանգության հիմնախնդիրներ
 10. Գլոբալիստիկա և ներքին քաղաքականություն
 11. Կովկասյան տարածաշրջանը գլոբոլացման գործընթացում
 12. ԱՄՆ արտաքին քաղաքականություն Հարավային Կովկասում
 13. ՌԴ արտաքին քաղաքականություն Հարավային Կովկասում 
 14. Ցեղասպանության խնդիրը միջազգային հարաբերություններում
 15. Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանային խնդիրներ
 16. Չինաստանը նոր աշխարհակարգի ձևավորման գործընթացում
 17. Սահմանադրական գործընթացները հետխորհրդային երկրներում
 18. Տարածաշրջանային գործոնների ազդեցությունն աշխարհաքաղաքական գործընթացների վրա 
 19. Ազգային ինքնություն, ազգայնականություն և ազգամիջյան հակամարտություններ

030200 «Քաղաքագիտություն»

Պարտադիր առարկաներ

 1. Միջազգային իրավունք
 2. Մակրոէկոնոմիկա
 3. Մաթեմատիկա քաղաքագետների համար
 4. Ինտեգրում և պետության կայացում
 5. Ինքնության հիմնախնդիրները Եվրոպայում
 6. Քաղաքականության տեսություններ և մեկնաբանում
 7. Բազմակուսակցական համակարգ
 8. Միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգություն
 9. Հետազոտության մեթոդների ներածություն
 10. Հետազոտության մեթոդներ. քաղաքագիտություն
 11. Հետխորհրդային տրանսֆորմացիա /I/
 12. Հետխորհրդային տրանսֆորմացիա /II/
 13. Հակամարտություններ և միջազգային բանակցություններ /I/
 14. Հակամարտություններ և միջազգային բանակցություններ /II/
 15. Սահմանադրություն և ժողովրդավարություն
 16. Հայ քաղաքագիտական միտքը 20-րդ դարում 

Կամընտրական առարկաներ

 1. Քաղաքական դիսկուրս
 2. Համեմատատական քաղաքագիտություն
 3. Իրանի արտաքին քաղաքականություն
 4. Թուրքիայի արտաքին քաղաքականություն
 5. Ռուսաստանի քաղաքականություն Հարավային Կովկասում
 6. ԵՄ արտաքին քաղաքականություն
 7. Տարածաշրջանային էներգետիկ անվտանգության հիմնախնդիրներ
 8. Գլոբալիստիկա և ներքին քաղաքականություն
 9. Միջազգային կազմակերպություններ և հետկոնֆլիկտային պետության կառուցում
 10. Ինքնության հիմնախնդիրները հետխորհրդային տարածքում
 11. ԱՄՆ արտաքին քաղաքականություն Հարավային Կովկասում
 12. ՌԴ արտաքին քաղաքականություն Հարավային Կովկասում
 13. Ցեղասպանության խնդիրը միջազգային հարաբերություններում
 14. Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանային խնդիրներ
 15. Տարածաշրջանային գործոնների  ազդեցությունն աշխարհաքաղաքական գործընթացների  վրա

 16. Ազգայնականություն և ազգամիջյան կոնֆլիկտներ 
 17. Սահմանադրական գործընթացները հետխորհրդային երկրներում
 18. Կովկասյան տարածաշրջանը գլոբալացման գործընթացում

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ