Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Համաշխարհային գրականության և մշակույթի » Առարկայական նկարագրեր

Առարկայական նկարագրեր

Նամակ գրել Տպել PDF
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

ՕԼՖ

Պարտադիր /3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ/

Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականություն /անգլ. լեզվ/- Կ.Գուլանյան 
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականություն /անգլ. մանկ/- Կ. Գուլանյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականություն /անգլ. մանկ/ - Է.Ասատրյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականություն /ֆր. լեզվ, մանկ/- Ա.Ջանիկյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականություն /գերմ. լեզվ, մանկ/- Ե.Էթարյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականություն /իտալ. լեզվ/ - Հ.Եղիազարյան 

Կամընտրական /3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ/

Համաշխարհային մշակույթ /անգլ., ֆր., իտալ., գերմ./մանկ/- Ա.Բաբյան
Ազգային մշակույթ /անգլ., ֆր., իտալ., գերմ./ մանկ/- Գ.Վարդումյան

Կամընտրական /4-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ/

Համաշխարհային մշակույթ /անգլ., ֆր., իտալ., գերմ./լեզվ/- Ա.Բաբյան
Ազգային Մշակույթ /անգլ., ֆր., իտալ., գերմ. /լեզվ/- Գ.Վարդումյան

ԹՄՀՖ
Պարտադիր /3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ/
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի պատմություն /աե/- Ռ.Գևորգյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի պատմություն /ֆե/- Ռ.Գևորգյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի պատմություն /գե/- Ռ.Գևորգյան
Երկրագիտություն /ռթ/- Ի.Պողոսյան
Համաշխարհային գրականություն /աե, ֆե, գե/- Կ.Գուլանյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի քաղկրթություն /աե/- Ե.Նազարյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի քաղկրթություն /ֆե/- Է.Հայրապետյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի քաղկրթություն /գե/-Լ.Սաֆարյան
Նույնալեզու երկրի քաղկրթություն /աե/- Ե.Նազարյան
Նույնալեզու երկրի քաղկրթություն /ֆե/- Է.Հայրապետյան
Նույնալեզու երկրի քաղկրթություն /գե/- Լ.Սաֆարյան
Երկրագիտություն /ԼՄՀ ալ, ատ/ - Ե.Նազարյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականություն/ալ, ատ, աթ/- Կ.Գուլանյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականություն /ալ, ատ, աթ/- Է. Ասատրյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականություն/ ալ, ատ, աթ/- Թ. Անտոնյան
Հայ գրականություն /աթ, ֆթ, գթ,իտթ, չթ, կթ/- Ս. Աբրահամյան
Հայ գրականություն /ռթ/- Ա.Խառատյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականություն /ռթ/- Կ.Գուլանյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականություն /ֆթ/- Լ.Մուսախանյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականություն /գթ/- Լ.Սաֆարյան
Երկրագիտություն /չթ/- Լ.Մուսախանյան
Երկրագիտություն /կթ/- Թ.Անտոնյան
Երկրագիտություն /իտթ/- Բ.Ավետիսյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականություն /չթ/- Լ.Մուսախանյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականություն /կթ/- Թ.Անտոնյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականություն /իտթ/- Բ.Ավետիսյան


Պարտադիր /4-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ/
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականություն /աե/- Է.Ասատրյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականություն /ֆե/- Լ.Մուսախանյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականություն /գե/- Ե.Էթարյան
Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի նոր պատմություն /աե, ֆե, գե/- Ռ.Գևորգյան
ԵՄ քաղաքական պատմություն /աե, ֆե, գե/- Ռ.Ռամազյան
Ռուս գրականություն /ռթ/- Կ.Գուլանյան

Կամընտրականներ 
Միգրանտ և էթնիկ խմբերը /աե/- Ե.Նազարյան
Մեծ Բրիտանիայի արվեստը/աե/- Ա.Բաբյան
20-րդ դարի լատինաամերիկյան գրականություն /աե/- Հ.Եղիազարյան
Աբսուրդի թատրոն /աե/- Ա.Ջանիկյան
Պոստմոդեռնիստական գրականության ակնարկային դասընթաց /ֆե/- Հ.Եղիազարյան
Ֆրանկոֆոնիան և ազգային մշակույթները /աե/- Է.Հայրապետյան
Տոները գերմանախոս երկրներում /գե/- Լ.Սաֆարյան
Գերմանալեզու երկրների արվեստի պատմություն /գե/- Ա.Բաբյան

ՌՕԼՄՀՖ
Կամընտրական /1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ/

Ազգային մշակույթ /ռե/- Գ.Վարդումյան

Պարտադիր /2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ/
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի պատմություն /ռե/- Տ.Անանիկյան

Պարտադիր /3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ/
Ռուս գրականություն /ռբ/- Կ.Մարտիրոսյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի քաղաքակրթություն /ռե/- Է.Տեր-Վարդանով
Երկրագիտություն /քաղաքագիտ/- Ե.Նազարյան
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականություն /քաղաքագիտ/- Կ.Գուլանյան
Համաշխարհային գրականություն /ռե, ռբ/- Հ.Եղիազարյան

Կամընտրականներ
Ազգային մշակույթ /ռբ/- Գ.Վարդումյան
Համաշխարհային մշակույթ /ռբ/- Ա.Բաբյան
Ռուսական սփյուռքի գրականություն /ռբ/- Ա.Չուլյան

Պարտադիր /4-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ/
Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականություն /ռե/- Ի.Պողոսյան
Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի նոր պատմություն /ռե/- Ռ.Գևորգյան
Ռուս գրականություն /ռբ/- Ի.Պողոսյան

Կամընտրականներ
Ռուս մտավորականության ներդրումը արևմտաեվրոպական մշակույթում /ռե/- Ա.Չուլյան
Ռուսաստանի 20-րդ դարի մշակույթ /ռե/- Կ.Մարտիրոսյան

ՄԱԳԻՍՏԱՏՈՒՐԱ

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ /ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ/
Պարտադիր /1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ/

Համաշխարհային գրականության պատմություն և տեսություն- Ն.Խաչատրյան
Հայ գրականությունը համաշխարհային գրականության համատեքստում- Ա.Խառատյան
Ռուս գրականությունը համաշխարհային գրականության համատեքստում -Ժ.Բաղիյան
Գրականության տեսություն- Ա.Ջանիկյան
Միթապոետիկա- Ա.Խառատյան
Վեպի պատմությունը և տեսությունը համաշխարհային գրականության մեջ- Ս.Ապրեսովա
Շեքսպիրը և եվրոպական դրաման- Կ.Գուլանյան
18-րդ դարի իտալական թատրոնը- Հ.Եղիազարյան

Կամընտրական

Լեզվամշակութաբանություն և հասկացութաբանություն - Գ.Եղիազարյան

Պարտադիր /2-րդ կուրս, 3-րդ կիսամյակ/

Համաշխարհային գրականության և մշակույթի պատմություն և տեսություն- Ա.Ջանիկյան
Գրական քննադատության պատմություն- Կ.Գուլանյան
Գրական տեքստի վերլուծություն- Ա.Ջանիկյան
20-21-րդ դարերի Նոբելյան մրցանակակիր գրողներ- Ս.Ապրեսովա
20-րդ դարերի ամերիկյան թատերգությունը և թատրոնը- Ս.Ապրեսովա
Պոստմոդեռնիզմը՝ որպես գրական-փիլիսոփայական ուղղություն- Կ.Գուլանյան
Դրամայի պատմությունը և տեսությունը համաշխարհային գրականության մեջ- Ա.Ջանիկյան
Գրականագիտական վերլուծության արդի մեթոդներ- Ե.Էթարյան

Կամընտրական
Ազգային մշակույթ -Գ.Վարդումյան


ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ /ՖՐԱՆՍ. ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Պարտադիր /1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ/

Ֆրանսիական քաղաքակրթության պատմություն- Է.Հայրապետյան
Ֆրանսիական գրականության հիմնական ուղղությունները- Ա.Ջանիկյան
Ֆրանսիական գրական քննադատության պատմություն- Ա.Ջանիկյան
Ֆրանսիական պոեզիայի պատմություն և տեսություն -Ա.Ջանիկյան
Գրականության տեսություն-Ա. Ջանիկյան

Կամընտրական
Արվեստագետի մասին վեպը 19-20-րդ դարերի ֆրանսիական գրականության մեջ- Ա.Ջանիկյան

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ /ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պարտադիր /1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ/
Համաշխարհային գրականության և մշակույթի պատմություն- Ն.Խաչատրյան
Հայ գրականությունը համաշխարհային գրականության համատեքստում- Ա.Խառատյան
Ռուս գրականության հիմնական ուղղությունները- Կ.Մարտիրոսյան
Ռուս մշակույթի պատմություն- Ի.Պողոսյան
Գրականության տեսություն- Ա.Ջանիկյան
Վեպի պատմությունը և տեսությունը համաշխարհային գրականության մեջ-Ս.Ապրեսովա
Ռուսական պոեզիայի պատմություն- Կ.Մարտիրոսյան
Մասնագիտության լեզու- Ի. Պողոսյան

Կամընտրական 
Չեխով և Բունին. Ռեալիզմից՝ Մոդեռնիզմ- Կ.Մարտիրոսյան

Պարտադիր /2-րդ կուրս, 3-րդ կիսամյակ/
Պոստմոդեռնիզմը՝ որպես գրական-փիլիսոփայական ուղղություն- Կ.Գուլանյան
Գրական քննադատության պատմություն -Կ.Մարտիրոսյան
Գրականագիտական վերլուծության արդի մեթոդներ- Ե.Էթարյան
Համաշխարհային գրականության և մշակույթի պատմություն- Ա.Ջանիկյան
Ակադեմիական գրագրություն- Ն.Խաչատրյան
Ռուս գրականության հիմնական ուղղությունները- Ի.Պողոսյան
Ռուս պոստմոդեռնիզմ- Ժ.Բաղիյան

Կամընտրական
Ռուսական սփյուռքի գրականություն- Ա.Չուլյան

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ /ՌՄՀ

Պարտադիր /1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ/
Ռուսաստանի գրականություն և մշակույթ- Կ.Մարտիրոսյան

Պարտադիր /2-րդ կուրս, 3-րդ կիսամյակ/
Լեզուն մշակույթի համակարգում- Հ.Մադոյան

Կամընտրական 
Ռուսական սփյուռքի գրականություն- Ա.Չուլյան
Ռուսաստանի 20-րդ դարի մշակույթ- Կ.Մարտիրոսյան

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ /ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ
Պարտադիր /1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ/
Ռուս գրականություն- Կ.Մարտիրոսյան

Կամընտրական /2-րդ կուրս, 3-րդ կիսամյակ/
Ռուսական սփյուռքի գրականություն- Ա.Չուլյան
 

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ