Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Համաշխարհային գրականության և մշակույթի » Գործունեություն

Գործունեություն

Նամակ գրել Տպել PDF

Իր սկզբնավորման օրվանից Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնը գիտական և մշակութային բեղուն գործունեություն է ծավալել հանրապետական և միջազգային մակարդակով։ Պարբերաբար կազմակերպվում են Բրյուսովյան, Ջիվիլեգովյան, Գոգոլյան, Գրիբոեդովյան ընթերցումները, ինչպես նաև «Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրներ» միջազգային և «Գրականության արդի հիմնախնդիրներ» խորագրով երիտասարդ գիտնականների ամենամյա գիտաժողովները, որոնք մի շարք համալսարանական, գիտական և մշակութային հաստատությունների հետ համագործակցության մեծ հնարավորություններ են ընձեռում: 

2012 թ.-ին տեղի է ունեցել «Կինոլեզվի ազդեցությունը ժամանակակից գրականության վրա» խորագրով միջազգային գիտաժողովը: 

2012թ.-ի դեկտեմբերի 12-13-ից մեկնարկել է Երիտասարդ գիտնականների /«Գրականության արդի հիմնախնդիրներ»/ գիտաժողովը։
 

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ