Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Լեզվաբ. և հաղորդակցման տեսության ամբիոն » Առարկայական նկարագրեր

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐ

Նամակ գրել Տպել PDF

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐ

Բակալավրիատ

  1. Լեզվաբանության ներածություն /լեզվաբան/
  2. Լեզվաբանության ներածություն /թարգմանիչ/
  3. Լեզվաբանության ներածություն /մանկավարժ/
  4. Լեզվաբանության ներածության /ռուսական/
  5. Լեզվաբանության ներածության /ռուսական, հեռակա/
  6. Լեզվաբանության ներածություն  - հեռակա/
  7. Ընդհանուր լեզվաբանություն, 3-4 կուրս /լեզվաբան/
  8. Ընդհանուր լեզվաբանություն / հեռակա/
  9. Ընդհանուր լեզվաբանություն/ հաղորդ տեսություն և հոգելեզվաբանություն/, 3-4 կուրս
  10. Ընդհանուր լեզվաբանություն/ հաղորդ տեսություն և հոգելեզվաբանություն/, ռուսական
  11. Ընդհանուր լեզվաբանություն/ հաղորդ տեսություն և հոգելեզվաբանություն/, մանկավարժ, հեռակա/
  12. Ընդհանուր և համեմատական-տիպաբանական լեզվաբանություն, /թարգմանիչ/
  13. Ընդհանուր լեզվաբանություն, 3-րդ կուրս /ռուսական/
  14. Թարգմանության ներածության, 1 կուրս/թարգմանիչ/
  15. Թարգմանության ներածության, 1 կուրս /ռուսական թարգմանիչ/
  16. Թարգմանության տեսության հիմունքներ, 2 կուրս/թարգմանիչ/
  17. Թարգմանության տեսության հիմունքներ, 2 կուրս//ռուսական թարգմանիչ/
  18. Միջմշակութային հաղորդակցության ներածություն, 1 կուրս
  19. Միջմշակութային հաղորդակցության ներածություն /թարգմանիչ/
  20. Միջմշակութային հաղորդակցության ներածություն, 2 կուրս/ռուսական/
  21.  Միջմշակութային հաղորդակցման ներածություն / հեռակա/

Մագիստրատուրա

  1. Լեզվաբանական ուսմունքների պատմություն
  2. Լեզվաբանական տիպաբանական համեմատական մեթոդներ
  3. Իմաստաբանություն
  4. Իմաստաբանություն-ՏՏ  / հեռակա/
  5. Քաղաքական խոսույթ
  6. Նշանագիտություն
  7. Նշանագիտություն-ՏՏ  / հեռակա/
  8. Գործաբանություն
  9. Անգլերենի և հայերենի զուգադրական տիպաբանություն
  10. Գերմաներենի և հայերենի զուգադրական տիպաբանություն
  11. Իտալերենի և հայերենի զուգադրական տիպաբանություն
  12.  Oտար և մայրենի լեզուների զուգադրական տիպաբանություն /մանկավարժ/
  13.  Oտար և մայրենի լեզուների զուգադրական տիպաբանություն /մանկ./հեռակա
  14.  Oտար և մայրենի լեզուների զուգադրական տիպաբանություն /մանկ.,ռուս./-հեռակա
  15. Ճանաչողական լեզվաբանություն
  16. Խոսույթի տեսություն
  17. Բազմությունների տեսություն և տրամաբանական սեմանտիկա
  18. Լեզվի փիլիսոփայություն
  19. Ֆորմալ քերականություն
  20. Տեքստի տեսություն և վերլուծության մեթոդներ
  21. Հին հայերեն /գրաբար/
  22. Ժամանակակից հայերենի կառուցվածքային առանձնահատկությունները
  23. Կորպուսային լեզվաբանություն
  24.  Կորպուսային լեզվաբանություն-ՏՏ / հեռակա/

Կամընտրական

  1. Զուգադրական դաևձվածաբանություն
  2. Քաղաքական պատշաճություն
  3. Քաղաքական պատշաճություն -ՏՏ / հեռակա/
  4. Հին գրերի նոր վերծանությունները
  5. Հոգելեզվաբանություն
  6. Հանրալեզվաբանություն

             

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ