Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Կրթության կառավարման և պլանավորման » Աշխատակազմ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ

Նամակ գրել Տպել PDF
4

Ռոբերտ Խաչատրյան

բ.գ.թ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչ

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ` Հանրային կառավարման տեսություն, մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարում, բարձրագույն կրթության բարեփոխումներ, դատական լեզվաբանություն, անգլերենի իմաստաբանություն:

khachikyan

Արմեն Խաչիկյան

պ.գ.թ., դոցենտ, Fulbright կրթաթոշակառու

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններՀայոց և համաշխարհային պատմություն, մանկավարժության նոր մեթոդներ և մոտեցումներ:

samvel

Սամվել Կարաբեկյան

բ.գ.թ., դոցենտ

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ` Համալսարանական ուսումնական ծրագրերի մշակում և զարգացում, մասնագիտական կրթության որակի ապահովում, արաբական լեզվաբանություն:

sasun

Սասուն Մելիքյան

պ.գ.թ., դոցենտ

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ` Բարձրագույն կրթության քաղաքականության և ռազմավարության պլանավորում, Բոլոնիայի գործընթաց, նոր պատմություն, քաղաքական կուսակցությունների պատմություն:


SHAHVERDYAN_photo_3

Անուշ Շահվերդյան

մ.գ.թ., դոցենտ

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններԼիդերություն, մասնագիտական հմտությունների զարգացում, մարդկային ռեսուրսների կառավարում, մարկետինգը կրթության ոլորտում, քաղաքական գործընթացների հոգեբանական ասպեկտները, իմիջի ստեղծում:

001

Արկադի Պապոյան

կ.գ.թ., դոցենտ

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններԿրթության ոլորտի ռազմավարության պլանավորում և ծրագրերի կառավարում, կենսաքիմիա, մոլեկուլյար կենսաբանություն:

suren

Սուրեն Վարդումյան

տ.գ.թ., դոցենտ

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ՝ Ինստիտուցիոնալ և թիմային կառավարում, Ֆինանսաբանկային հաստատությունների մենեջմենթ, կառավարման սոցիոլոգիա, կառավարչական հմտությունների զարգացում, մարդկային ռեսուրսների կառավարում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը պետական կառավարման մեջ, էլեկտրոնային կառավարում:

Alik

Ալեքսանդր Ավետիսյան

ք.գ.թ., դոցենտ

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ՝ Ազգային անվտանգություն, քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, առաջնորդություն, զինվորական սոցիոլոգիա և իրավունք, մարդու իրավունքներ,  զինվորաքաղաքացիական հարաբերություններ, անվտանգության ոլորտի ժողովրդավարական վերահսկողություն:

AAAA

Նորայր Բաբայան

տ.գ.թ., դոցենտ

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ` Մարքետինգ, բանկային գործ:


S.Bezirjyan

Սիրվարդ Բեզիրջյան

հ.գ.թ., ավագ դասախոս
Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ` 
Նույնականացման հիմնախնդիրները, անձ, էթնոս և մշակույթ, կառավարման /մենեջմենթի/  հոգեբանություն, մարդկային ռեսուրսների կառավարում, ինքնակարգավորման մեթոդներ, հոգեբանական խորհրդատվություն: 

serob


Սերոբ
Խաչատրյան

ավագ դասախոս

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ` Կրթության փիլիսոփայություն, կրթական բարեփոխումներ:

 

fdsdfsdf

Լարիսա Հարությունյան

տ.գ.թ., դոցենտ

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ՝ Տնտեսագիտության տեսություն, միջազգային տնտեսական հարաբերություններ, մակրոէկոնոմիկա:

Samvel_Hovhannisyan


Սամվել Հովհաննիսյան

տ.գ.թ., դասախոս

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ` Տնտեսագիտության տեսություն, մակրոէկոնոմիկա, նախագծերի կառավարում, ֆինանսական մոդելավորում:

olya_azatyan


Օլյա Ազատյան

դասախոս

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ` Հանրային քաղաքականության պլանավորում, հանրային քաղաքականության վերլուծություն, հանրային քաղաքականության փոխանցում:

Satik

Սաթենիկ Առաքելյան

դասախոս

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ՝ Կրթության կառավարում, հեռավար ուսուցում, էլեկտրոնային ուսուցում, էլեկտրոնային/հեռավար ուսուցման կառավարում, էլեկտրոնային/հեռավար ուսուցման որակի գնահատում, էլեկտրոնային գնահատում/թեստավորում, էլեկտրոնային մանկավարժություն։

Levon_Babamyan

Լևոն Բաբամյան

Դասախոս

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ՝ Մասնագիտական կրթություն, կարիերայի կողմնորոշում և պլանավորում, ծրագրերի կառավարում։

Davtyan

Նունե Դավթյան

դասախոս

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ` Կրթության կառավարում և պլանավորում, դպրոցի առաքելություն, կրթության բովանդակություն, կրթակարգի մշակում, արդյունքների վրա հիմնված ուսուցում, կրթության ցուցանիշներ, նորարարական դպրոց, կրթական բարեփոխումներ։

zara

Զարուհի Հայրապետյան

դասախոս

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ՝ Սոցիալական զարգացում, զարգացման ծրագրերի մոնիթորինգ և գնահատում, որակական սոցիոլոգիա, սոցիալական ազդեցության գնահատում, հետազոտությունները կառավարման գործընթացում:

Petrosyan002

Լիլիթ Պետրոսյան

դասախոս

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ՝ Էթիկան հանրային ծառայության համակարգում, կոռուպցիայի դեմ պայքար, պետական կառավարում և բարեփոխումներ, սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումներ, մրցունակություն։Նախկինում հրավիրված դասախոսներ

Aram_Avagyan_

Արամ Ավագյան

դասախոս

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ՝ Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում, կրթության քաղաքականություն և ռազմավարություն, կրթական բարեփոխումներ, ցկյանս ուսումնառություն և մեծահասակների կրթություն, ծրագրերի պլանավորում և կառավարում:

Balayan_G

Գաբրիել Բալայան

ի.գ.թ., դոցենտ
Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ` Մարդու իրավունքների կրթություն, բարձրագույն կրթության իրավունք, բարձրագույն կրթության կառավարում, բարձրագույն կրթության ֆինանսական կառավարում, պետական հսկողության և վերահսկողության սահմանդրական հիմքերը:

        
lilit

Լիլիթ Գալստյան

դասախոս

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններՀասարակության հետ կապեր և կառավարում, հասարակության հետ կապեր և նոր մեդիա:

Lusine_Harutyunyan

Լուսինե Հարությունյան

դասախոս

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններՏնտեսագիտության տեսություն, ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, բանկային գործ:

tigran

Տիգրան Մաթոսյան

պ.գ.թ., ավագ դասախոս

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ` Կոլեկտիվիզմը և ինդիվիդուալիզմը Հայաստանում, «Կամքի ուժ» արժեքը ժամանակակից կրթական համակարգում:

armen

Արմեն Սիմոնյան

տ.գ.թ., դոցենտ

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ` Պետական կառավարման հիմնախնդիրներ, մարդկային կապիտալի ձևավորման հիմնախնդիրներ, հարկային օրենսդրություն:

Ani_TM

Անի Տեր-Մկրտչյան

դասախոս

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ՝ Ռազմավարական պլանավորում և կառավարում, նախագծերի կառավարում, մարդկային ռեսուրսների կառավարում, տնտեսության հանրային կառավարում և հանրային կառավարման բարեփոխումները:

jane                     

Ջեյն Բրիտտ Գրինվուդ, AIA (Ճարտարապետների ամերիկյան ինստիտուտ)

դոցենտ, Fulbright կրթաթոշակառու

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ՝ Միջազգային կրթություն, ազգային ճարտարապետություն, մշակութային ինքնություն:  
images1

Դայանա Քեթլ

Դոցենտ, Լիդերություն և վարչական ծառայություններ կրթության ոլորտում

Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ՝ Հարցումների և հետազոտությունների անցկացում վարչական ոլորտում և փաստերի վրա հիմնված դեպքերի ուսումնասիրություն:Աշխատակազմ

lilia

Լիլիա
Ասրյան
Ամբիոնի համակարգող, մ.գ.թ., դասախոս
Գիտահետազոտական հետաքրքրություններ՝
Բ
արձրագույն կրթության բարեփոխումներ, կոնֆլիկտների կառավարում, հանրային կառավարում, բարձրագույն կրթության պլանավորում և կառավարում, Բոլոնիայի գործընթաց:                                        
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ