Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Կրթության կառավարման և պլանավորման » Առարկայական նկարագրեր

Հարգելի այցելու՛,

Նամակ գրել Տպել PDF
Առարկայական նկարագրերի մանրամասն տարբերակները ստանալու համար խնդրում ենք այցելել Կրթության
կառավարման և պլանավորման ամբիոն:


ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

Ընդհանուր դասընթացներ

 1. Հանրային կառավարման տեսություն
 2. Հանրային կառավարման բարեփոխումները ՀՀ-ում
 3. Կառավարչական հմտությունների զարգացում
 4. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
 5. Կոնֆլիկտների կառավարում
 6. Հետազոտության մեթոդները հասարակական գիտություններում
 7. Ֆինանսական կառավարում
 8. Ռազմավարական կառավարում
 9. Իրավունքի հիմունքներ
 10. Գիտական շարադրանքի մեթոդներ


Մասնագիտացված դասընթացներ

 1. Կրթության կառավարում
 2. Քաղաքականության պլանավորում և վերլուծություն
 3. Ժամանակակից կրթական համակարգերի պատմություն
 4. Ազգային անվտանգության հիմունքներ
 5. Լիդերության հիմնախնդիրները կրթության կառավարման մեջ
 6. Կրթության օրենսդրություն
 7. Բարձրագույն կրթության քաղաքականության մշակում
 8. Կրթության կառավարման էթիկա
 9. Ծրագրերի կառավարում
 10. Հանրակրթության և միջին մասնագիտական կրթության կառավարում
 11. Կրթության որակի կառավարում
 12. Կրթական համակարգի բյուջետավորում և ֆինանսավորում
 13. Տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաները կրթության ոլորտում


Կամընտրական բլոկ

 1. Օտար լեզու /ESP/
 2. Կառավարման հոգեբանություն
 3. Մտավոր սեփականությունը կրթության բնագավառում
 4. Շուկայագիտություն
 5. Միջմշակութային կրթությունԱմբիոնի կողմից այլ ֆակուլտետներում սպասարկվող առարկաներ


Օտար լեզուների ֆակուլտետ

 1. Տնտեսագիտության տեսության հիմունքներ
 2. Կարիերայի պլանավորում


Ռուսաց և օտար լեզուների և միջազգային հաղորդակցությունների ֆակուլտետ

 1. Տնտեսագիտության տեսության հիմունքներ


Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետ

 1. Տնտեսագիտության տեսության հիմունքներ
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ