Աշխատակազմ

Տպել

Հիմնական

Մադոյան Հակոբ – փ.գ.թ., ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար

Ղազարյան Շուշանիկ – ամբիոնի լաբորանտ

Հովհաննիսյան Գագիկ – փ.գ.թ, դոցենտ

Ղարիբջանյան Բագրատ – փ.գ.թ., դոցենտ

Ռամազյան Հռիփսիմե – փ.գ.թ, դոցենտ

Համատեղությամբ կամ պայմանագրային կարգով հրավիրված մասնագետներ

Բաբյան Արմինե (2013-16)

Գալստյան Աշոտ (2016 -)

Գրիգորյան Լուսինե (2016 -)

Գրիգորյան Տիգրան (2013-14)

Դեմիրճյան Մովսես, փ.գ.թ. դոցենտ (2013-14)

Թորոսյան Վահե, պ.գ.թ. (2013-14)

Մոսինյան Դավիթ, փ.գ.թ. (2013-14)

Մուրադյան Հակոբ, պ.գ.թ., դոցենտ (2013-15)

Պետրոսյան Արմեն, պ.գ.թ. (2013-15)

Շահիդանով Կարինե, պ.գ.թ., դոցենտ (2013-)

Քոչարյան Ռոմիկ, փ.գ.թ. (2014- )