Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Փիլիսոփայության և պատմության ամբիոն » Փիլիսոփայական սեմինար

Փիլիսոփայական սեմինար

Նամակ գրել Տպել PDF

Փիլիսոփայական սեմինարի աշխատանքների երկրորդ շրջափուլը մեկնարկելու է 2017թ. փետրվարից: Փիլիսոփայական սեմինարի աշխատանքների առաջին շրջափուլի ժամանակագրություն.

2013 թ. սեպտեմբերի 30 - «Պատմության ծնունդը. նախապատմություն և պատմություն», փ.գ.թ. Դավիթ Մոսինյան

2013 թ. հոկտեմբերի 28 - «Լեզվի ֆորան/հանդիկապը», բ.գ.թ., դոցենտ Սերգեյ Ստեփանյան

2013 թ. նոյեմբերի 25 - «Հին հունական փիլիսոփայության խնդիրների տրամաբանական վերակառուցումը», փ.գ.թ. Հակոբ Մադոյան

2013 թ. դեկտեմբերի 23 - «Ինչպես է հնարավոր հոգեբանությունը», Գագիկ Պետրոսյան

2014 թ. փետրվարի 1 - «Արիստոտելի՝ փիլիսոփայության, որպես գիտության, հայեցակարգը», փ.գ.դ., պրոֆեսոր Ռոբերտ Ջիջյան

2014 թ. փետրվարի 24 - ««Լինել» հայերեն. Մարտին Հայդեգերի «Գոյություն և ժամանակ» (1927) աշխատության մի քանի կենտրոնական եզրերի հայերեն թարգմանության խնդրի շուրջ», փ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Ոսկանյան

2014 թ. մարտի 31 - «Կրթություն և քաղաքակրթություն. տեսական-փիլիսոփայական վերլուծություն», փ.գ.թ., դոցենտ Գագիկ Հովհաննիսյան

2014 թ. ապրիլի 28 - «Մովսես Խորենացու պատմափիլիսոփայական հայեցակարգում պատմության գոյության հերմենևտիկական բացորոշումը», փ.գ.թ. Ռոմիկ Քոչարյան

2014 թ. մայիսի 26 - «Հանդուրժողականության բարոյական հիմքերը և սահմանները», փ.գ.թ., դոցենտ Արշակ Բալայան

2014 թ. հունիսի 30 - «Հայոց դիցամտածողության առանձնահատկությունները», պ.գ.թ., դոցենտ Գոհար Վարդումյան

2014 թ. սեպտեմբերի 29 - «Մտավորական պատմություն. պատմություն գրելու նոր հնարավորություններ», բ.գ.թ., դոցենտ Սիրանուշ Դվոյան

2014 թ. հոկտեմբերի 27 - «Մոնոթեիստական կրոնների Աստվածների ծագումը և էվոլյուցիան (պատմահամեմատական վերլուծություն)», փ.գ.թ., դոցենտ Անդրանիկ Ստեփանյան

2014 թ. դեկտեմբերի 1 - «Շումերական գրերը և դրանց հայկական ընթերցումը», բ.գ.թ., դոցենտ Հրաչյա Հակոբջանյան

2014 թ. դեկտեմբերի 22 - «Հնադարյան արվեստի ու գիտության ծագման խնդիրները և Հայաստանի ժայռապատկերները», Կարեն Թոխաթյան

2015 թ. փետրվարի 9 - «Բառի իմաստափոխությունը հազարամյակների ընթացքում (շումերական գրերի, գրաբարի և միջին հայերենի նյութի հիման վրա)», Արմեն Դավթյան

2015 թ. փետրվարի 26 - «Այբուբենների ծագումը», Համլետ Մարտիրոսյան

2015 թ. մարտի 30 - «Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների թաքնված խոչընդոտները ՀՀ-ում», Սերոբ Խաչատրյան

2015 թ. մայիսի 25 - «Պատմական արդարության հղացքը. մտորումներ հայեցակարգման հնարավորության շուրջ», փ.գ.թ., դոցենտ Նաիրա Մկրտչյան

2015 թ. հունիսի 26 - «Հայոց Ցեղասպանության հետևանքները և դրանց հաղթահարման հնարավորությունները», պ.գ.թ., դոցենտ Արմեն Մարուքյան

2015 թ. հոկտեմբերի 5 - «Ժամանակակից գիտական ամսագրերը և առաջատար գիտաչափական շտեմարանները», փ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Գևորգյան

2015 թ. նոյեմբերի 2 - ««Հետպոզիտիվիստական գիտության փիլիսոփայություն» դասընթացի կառուցման առանձնահատկությունները», փ.գ.թ., Քրիստինե Գրիգորյան

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ