Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Եվրոպական և ասիական լեզուների » Առարկայական նկարագրեր

Առարկայական նկարագրեր

Նամակ գրել Տպել PDF

Առարկայական նկարագրեր

ՕԼ

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

 1. Իտալերեն ընթերցանություն ՕԼ 1-ին կուրս 1-ին լեզու
 2. Իտալերեն հնչյունաբանություն ՕԼ 1-ին կուրս 1-ին լեզու
 3. Իտալերեն քերականություն ՕԼ 1-ին կուրս 1-ին լեզու
 4. Իտալերեն բանավոր խոսք ՕԼ 2-րդ կուրս 1-ին լեզու
 5. Իտալերեն գրավոր խոսք ՕԼ 2-րդ կուրս 1-ին լեզու
 6. Իտալերեն ընթերցանություն ՕԼ 2-րդ կուրս 1-ին լեզու
 7. Իտալերեն քերականություն ՕԼ 2-րդ կուրս 1-ին լեզու
 8. Իտալերեն բանավոր խոսք ՕԼ 3-րդ կուրս 1-ին լեզու
 9. Իտալերեն գրավոր խոսք ՕԼ 3-րդ կուրս 1-ին լեզու
 10. Իտալերեն ընթերցանություն ՕԼ 3-րդ կուրս 1-ին լեզու
 11. Իտալերեն բառագիտություն ՕԼ 3-րդ կուրս 1-ին լեզու
 12. Իտալերեն տեսական հնչյունաբանություն ՕԼ 3-րդ կուրս 1-ին լեզու
 13. Իտալերեն գրավոր խոսք ՕԼ 4-րդ կուրս 1-ին լեզու
 14. Իտալերեն ընթերցանություն ՕԼ  4-րդ կուրս 1-ին լեզու
 15. Իտալերեն հատուկ ոլորտի լեզուներ ՕԼ  4-րդ կուրս 1-ին լեզու
 16. Իտալերեն ՕԼ 2-րդ կուրս 2-րդ լեզու(լեզվաբան)
 17. Իտալերեն ՕԼ 2-րդ կուրս 2-րդ լեզու(մանկավարժ)
 18. Իտալերեն ՕԼ 3-րդ կուրս 2-րդ լեզու(մանկավարժ)
 19. Իտալերեն ՕԼ 3-րդ կուրս 2-րդ լեզու(լեզվաբան)
 20. Իտալերեն ՕԼ 3-րդ կուրս 3-րդ լեզու
 21. Իտալերեն ՕԼ 4-րդ կուրս 2-րդ լեզու(լեզվաբան)
 22. Իտալերեն ՕԼ 4-րդ կուրս 2-րդ լեզու(մանկավարժ)
 23. Իսպաներեն ՕԼ 2-րդ կուրս 2-րդ լեզու(լեզվաբան)
 24. Իսպաներեն ՕԼ  2-րդ կուրս 2-րդ լեզու(մանկավարժ)
 25. Իսպաներեն ՕԼ 2-րդ կուրս 3-րդ լեզու
 26. Իսպաներեն ՕԼ 3-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 27. Իսպաներեն  ՕԼ 3-րդ կուրս 3-րդ լեզու
 28. Իսպաներեն ՕԼ 4-րդ կուրս 2-րդ լեզու(մանկավարժ)
 29. Իսպաներեն ՕԼ 4-րդ կուրս 2-րդ լեզու (լեզվաբան)
 30. Իսպաներեն ՕԼ  4-րդ կուրս 3-րդ լեզու
 31. Հունարեն ՕԼ 2-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 32. Հունարեն ՕԼ 3-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 33. Հունարեն ՕԼ 4-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 34. Արաբերեն ՕԼ 2-րդ կուրս 3-րդ լեզու
 35. Արաբերեն ՕԼ 4-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 36. Արաբերեն ՕԼ 4-րդ կուրս 3-րդ լեզու
 37. Չինարեն ՕԼ 2-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 38. Չինարեն ՕԼ 2-րդ կուրս 3-րդ լեզու
 39. Չինարեն ՕԼ 3-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 40. Չինարեն ՕԼ 4-րդ կուրս 3-րդ լեզու
 41. Ճապոներեն ՕԼ 3-րդ կուրս 3-րդ լեզու
 42. Ճապոներն ՕԼ 4-րդ կուրս 3-րդ լեզու
 43. Հինդի ՕԼ 2-րդ կուրս 3-րդ լեզու
 44. Հինդի ՕԼ 3-րդ կուրս 3-րդ լեզու
 45. Հինդի ՕԼ 4-րդ կուրս 3-րդ լեզու
 46. Կորեերեն ՕԼ 2-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 47. Կորեերեն ՕԼ 3-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 48. Կորեերեն ՕԼ 4-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 49. Պարսկերեն ՕԼ 3-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 50. Պարսկերեն ՕԼ 4-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 51. Վրացերեն ՕԼ 2-րդ կուրս 3-րդ լեզու
 52. Վրացերեն ՕԼ 3-րդ կուրս 3-րդ լեզու
 53. Ռումիներեն ՕԼ 3-րդ կուրս 3-րդ լեզու
 54. Ռումիներեն ՕԼ 4-րդ կուրս 3-րդ լեզու

ՄՀ

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

 1. Իտալերեն-հայերեն ՄՀ 1-ին կուրս 1-ին լեզու
 2. Չինարեն-հայերեն ՄՀ 1-ին կուրս 1-ին լեզու
 3. Կորեերեն-հայերեն ՄՀ 1-ին կուրս 1-ին լեզու
 4. Իսպաներեն-հայերեն ՄՀ 1-ին կուրս 1-ին լեզու
 5. Իտալերեն-հայերեն ՄՀ 2-րդ կուրս 1-ին լեզու
 6. Չինարեն-հայերեն ՄՀ 2-րդ կուրս 1-ին լեզու
 7. Կորեերեն-հայերեն ՄՀ 2-րդ կուրս 1-ին լեզու
 8. Իսպաներեն-հայերեն ՄՀ 2-րդ կուրս 1-ին լեզու
 9. Իտալերեն-հայերեն ՄՀ 3-րդ կուրս 1-ին լեզու
 10. Իտալերեն գրական թարգմանություն 3-րդ կուրս 1-ին լեզու
 11. Չինարեն-հայերեն ՄՀ 3-րդ կուրս 1-ին լեզու
 12. Չինարեն գրական թարգմանություն 3-րդ կուրս 1-ին լեզու
 13. Կորեերեն-հայերեն ՄՀ 3-րդ կուրս 1-ին լեզու
 14. Կորեերեն գրական թարգմանություն 3-րդ կուրս 1-ին լեզոու
 15. Իտալերեն ՄՀ 3-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 16. Իտալերեն ՄՀ 4-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 17. Իսպաներեն ՄՀ 2-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 18. Իսպաներեն ՄՀ 3-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 19. Իսպաներեն ՄՀ 4-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 20. Չինարեն ՄՀ 2-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 21. Չինարեն ՄՀ 3-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 22. Չիաներեն ՄՀ 4-րդ կուրս 2-րդ լեզու

ՌՕԼՄ

 1. Իտալերեն  ՌՕԼՄ 3-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 2. Իսպաներեն  ՌՕԼՄ 2-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 3. Իսպաներեն ՌՕԼՄ 4-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 4. Արաբերեն ՌՕԼՄ 4-րդ կուրս 2-րդ լեզու

ՀՈՒՖ

 1. Իտալերեն ՀՈՒՖ 1-ին կուրս 1-ին լեզու
 2. Իտալերեն ՀՈՒՖ 2-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 3. Իսպաներեն ՀՈՒՖ 2-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 4. Իսպաներեն ՀՈՒՖ 4-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 5. Արաբերեն ՀՈՒՖ 2-րդ կուրս 2-րդ լեզու
 6. Արաբերեն ՀՈՒՖ 3-րդ կուրս 2-րդ լեզու


ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ