Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Անգլերենի հնչյունաբ. և քերականություն » Առարկայական նկարագրեր

Առարկայական նկարագրեր

Նամակ գրել Տպել PDF

grqer             Բակալավրիատ


                   Պարտադիր

Օտար լեզուների ֆակուլտետ
 1. Քերականություն, Օտար լեզու և գրականություն /անգլերեն/ Լեզվաբանություն /անգլերեն/, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 2. Հնչյունաբանություն, Օտար լեզու և գրականություն /անգլերեն/ Լեզվաբանություն /անգլերեն/, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 3. Հին լեզուներ, Օտար լեզու և գրականություն /անգլերեն/ Լեզվաբանություն /անգլերեն/, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 4. Քերականություն, Օտար լեզու և գրականություն /անգլերեն/ Լեզվաբանություն /անգլերեն/, 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 5. 2-րդ օտար լեզու /անգլերեն/, Լեզվաբանություն /իտալերեն/, 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 6. 2-րդ օտար լեզու /անգլերեն/, Օտար լեզու և գրականություն /ֆրանսերեն, գերմաներեն/ Լեզվաբանություն /ֆրանսերեն, գերմաներեն/, 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 7. Քերականություն, Օտար լեզու և գրականություն /անգլերեն/ Լեզվաբանություն /անգլերեն/, 3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 8. Տեսական հնչյունաբանություն, Օտար լեզու և գրականություն /անգլերեն/ Լեզվաբանություն /անգլերեն/, 3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 9. 2-րդ օտար լեզու /անգլերեն/, Լեզվաբանություն /իտալերեն/, 3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 10. 2-րդ օտար լեզու /անգլերեն/, Լեզվաբանություն /ֆրանսերեն, գերմաներեն/, 3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 11. 2-րդ օտար լեզու /անգլերեն/, Լեզվաբանություն /իտալերեն/, 4-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 12. 2-րդ օտար լեզու /անգլերեն/, Լեզվաբանություն /ֆրանսերեն, գերմաներեն/, 4-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ

Կամընտրական

 1. Ամերիկյան անգլերեն, Լեզվաբանություն /անգլերեն/, 4-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետ

 1. Քերականություն, Անգլերեն-հայերեն /թարգմանչական գործ/, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 2. Քերականություն, Անգլ./երկր., Անգլ./միջ լր., Անգլ/միջ. տուրիզմ, Անգլ./հոգ., 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 3. Հնչյունաբանություն, Անգլերեն-ռուսերեն/թարգմանչական գործ/, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 4. Հնչյունաբանություն, Անգլ./երկր., Անգլ./միջ. լր., Անգլ./միջ. տուրիզմ, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 5. Հնչյունաբանություն, Անգլերեն-ռուսերեն-հայերեն թարգմանիչ, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 6. Քերականություն, Անգլերեն-հայերեն/թարգմանչական գործ, 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 7. Քերականություն, Անգլ./երկր, Անգլ./միջ տուրիզմ, Անգլ./միջ լր., 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 8. 2-րդ օտար լեզու, Թարմանիչ/իսպաներեն, չինարեն, կորերեն, 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 9. Անգլերեն լեզու, Գերմաներեն/երկրագիտություն Ֆրանսերեն/երկրագիտություն, 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 10. Անգլերեն լեզու, Թարգմանչական գործ/ֆրանսերեն, գերմաներեն, 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 11. Քերականություն, Անգլ./երկր, Անգլ./միջ տուրիզմ, Անգլ./հոգ., 3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 12. Օտար լեզու, Թարգմանչական գործ/ֆրանսերեն, գերմաներեն, 3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 13. 2-րդ օտար լեզու/անգլերեն, Գերմաներեն-երկրագիտություն Ֆրանսերեն-երկրագիտություն, 3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 14. Անգլերեն լեզու, Լեզվաբանություն/Իտալերեն, Չինարեն, Կորերեն, 3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյան
 15. Տեսական հնչյունաբանություն, Անգլ./երկր, Անգլ./միջ տուրիզմ, Անգլ./հոգ., 3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 16. 2-րդ օտար լեզու/անգլերեն, Թարգմանչական գործ/ֆրանսերեն, գերմաներեն, 4-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 17. 2-րդ օտար լեզու/անգլերեն, Գերմաներեն-երկրագիտություն Ֆրանսերեն-երկրագիտություն, 4-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ

Ռուսաց և օտար լեզուների և միջազգային հաղորդակցությունների ֆակուլտետ

 1. Քերականություն, Քաղաքագիտություն/անգլերեն/, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 2. Օտար լեզու, Բանասիրություն/երկրագիտություն, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 3. Գործնական օտար լեզու, Բանասիրություն/երկրագիտություն, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 4. Անգլերենի հնչյունաբանություն, Քաղաքագիտություն, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 5. Քերականություն, Քաղաքագիտություն, 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 6. Քերականություն, Քաղաքագիտություն, 3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 7. Տեսական հնչյունաբանություն, Քաղաքագիտություն, 3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 8. Գործնական օտար լեզու, Բանասիրություն, 3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 9. Գործնական օտար լեզու, Երկրագիտություն, 3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 10. 2-րդ օտար լեզու, Երկրագիտություն, 4-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 11. Գործնական օտար լեզու, Բանասիրություն, 4-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ