Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Անգլերեն բառագիտության և ոճաբանության » Հրատարակումներ

Հրապարակումներ

Նամակ գրել Տպել PDF
Հրապարակումներ

A_HANDBOOK-little   Diana   Diana-Monology-little   English-Communication   English-reading-I-year   Hambarcumyan-2009READING_FINAL   


Դ. Համբարձումյան, Բ.Գ.Դ., պրոֆեսոր, Մենագրություն, հրատ. «Լինգվա» 2005; Մենագրություն, հրատ. «Լինգվա» 2008; "Գրական-գեղարվեստական թարգմանչի ձեռնարկ" (թարգմանական վարժություններ անգլերենից հայերեն, հայերենից անգլերեն), հրատ., Լինգվա 2009 

Լ.Ս. Ալեքսանդրյան, Է.Հ.Նազլուխանյան, Ե.Ա.Մանթաշևա “A Reader for Advanced Students of English” հրատ. Լինգվա, 2000

Լ.Ս. Ալեքսանդրյան, Լ.Գ.Հակոբյան
 “A Handbook of Text Interpretation” հրատ. “Լինգվա”, 2002


Հ.Ծուլիկյան, Լ.Բադալյան, Ս.Հովհաննիսյան, Ա.Ծուլիկյան
 “Developing Writing Skills” մաս I, հրատ. “Լինգվա”, 2004


Հ.Ծուլիկյան, Մ. Տեր-Ղազարյան, Ա.Ծուլիկյան, Լ.Բադալյան, Ս.Մարտիրոսյան
 “Developing Writing Skills” մաս II, հրատ. “Լինգվա”, 2006


Ս. Մարգարյան, Լ. Մանասյան, Ա. Ջրաղացպանյան
 “Reading for Communication I Year”, Լինգվա, Երեվան 2007


Ն. Մնացականյան, Ս. Քեչեչյան, Լ. Սարգսյան
 “Reading for Communication II Year”, Լինգվա, Երեվան 2008


Հ. Վարդանյան,
 “Armenian-English Verbal Collocations”, Զանգակ, Երեվան 2007


Ս. Զաքարյան,
 "Հատուկ կրթական կարիքներին առնչվող հասկացությունների անգլերեն-հայերեն համառոտ բացատրական բառարան", 2007


Լ. Հակոբյան,
 Newspaper Headlines”, A Handbook, հրատ. “Անանիա Շիրակացի” միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտ, 2009 /մաս, մաս 2/


ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ