Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Անգլերեն բառագիտության և ոճաբանության » Առարկայական նկարագրեր

Առարկայական նկարագրեր

Նամակ գրել Տպել PDF
Բակալավրիատ           
 

Պարտադիր
 

Ընթերցանություն I կուրս

 1. ՕԼՖ / ԹՄՀ / ՌՕԼՖ


Ընթերցանություն II կուրս 

 1. Մանկավարժություն / Լեզվաբանություն
 2. Քաղաքագիտություն / Լրագրություն
 3. Տուրիզմ/Երկրագիտություն  


Ընթերցանություն III կուրս 

 
 1. Մանկավարժություն / Լեզվաբանություն
 2. ՔաղաքագիտությունԼրագրություն
 3. Տուրիզմ/Երկրագիտություն  


Ընթերցանություն IV կուրս

 1. Մանկավարժություն / Լեզվաբանություն
 2. ՔաղաքագիտությունԼրագրություն
 3. Տուրիզմ/Երկրագիտություն 

 

Անգլերենի ոճաբանություն

        

 1. ՕԼՖ Բադալյան Լ. / Մինասյան Ա.
 2. ԹՄՀ Մարգարյան Ս.
 3. ՌՕԼՖ Աբրահամյան Լ.

  

Անգլերենի ոճաբանություն

 1. ՕԼՖ  Գևորգյան Ռ.
 2. ԹՄՀ  Հարությունյան Ռ.
 3. ՌՕԼՖ Գևորգյան Ռ.


Կամընտրական
 

        Աբրահամյան Լ.

Անգլերեն և հայերեն դարձվածային ֆոնդի թարգմանաբանական հիմնախնդիրները 
 
Մագիստրատուրա

Պարտադիր

I կուրս 
 

 1. ՕԼՖ Օտար լեզու Մինասյան Ա. (Լեզվաբանություն և ՏՏ) / Աբրահամյան Շ. (Բանասեր, Մանկ./մանկ.ֆր.)
 2. ԹՄՀ Օտար լեզու Աբրահամյան Շ. (ԳԹ) / Ալավերդյան Ա. (Տուր. սերվիս) 
 3. ՌՕԼՖ Օտար լեզու Գևորգյան Ռ. (Տեղ. և հանր. հաղորդ.) /  Բադալյան Լ. (Միջ.հար., քաղ., Եվրոպ.)

         


Միջմշակութային հաղորդակցություն և բանակցային լեզու (առկա   բաժին) Եղիազարյան Գ.

 

II կուրս Օտար լեզու

 1. ՕԼՖ Օտար լեզու Մինասյան Ա. (ՏՏ) / Աբրահամյան Լ. (Մանկավ., Մանկավ.ֆր) 
 2. ԹՄՀ (ԳԹ) Աբրահամյան Շ. /(Տուր. սերվիս) Ալավերյան Ա.
 3. ՌՕԼՖ (Միջ.հար., քաղ., Եվրոպ.) Բադալյան Լ. / (Բանասիրություն) Զաքարյան Ս. / (Տեղ. և հանր. տեխ.) Գևորգյան Ռ. / 

     


Կոնֆլիկտի լեզու (առկա բաժին) Եղիազարյան Գ.
Կոնֆլիկտի լեզու (հեռակա բաժին) Եղիազարյան Գ.
Միջմշակութային հաղորդակցություն և բանակցային լեզու (հեռակա բաժին) Եղիազարյան Գ.
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ