Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Անգլերեն բառագիտության և ոճաբանության » Համագործակցություն

Համագործակցություն

Նամակ գրել Տպել PDF

Ամբիոնը համագործակցում է
 

Հայաստանի պետական մանկավաժական համալսարան 

 • Համագործակցություն պետական որակավորման քննությունների կազմակերպման և գիտահետազոտական ոլորտներում (Գրիգորյան Ք., Տոնոյան Ա.)

Երևանի պետական համալսարան 

 • Համագործակցություն պետական որակավորման քննությունների կազմակերպման և գիտահետազոտական ոլորտներում, մասնակցություն մասնագիտական խորհրդի աշխատանքներին, համատեղ մասնակցություն միջազգային գիտակրթական ծրագրերի (Հովհաննիսյան Գ., Գասպարյան Գ., Համբարձումյան Դ., Քաջբերունի Հ.)

Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվ. պետական մանկավարժական ինստիտուտ

 • Համագործակցություն պետական որակավորման քննությունների կազմակերպման և գիտահետազոտական ոլորտներում: Ամբիոնը աջակցում է ինստիտուտին “անգլերեն լեզու” մասնագիտության ուսումնական պլաններով և առարկայական ծրագրերով:

Արցախի պետական համալսարան

 • Համագործակցություն գիտահետազոտական, դասախոսական կադրերի պատրաստման ոլորտներում: Ամբիոնը աջակցում է ինստիտուտին “անգլերեն լեզու” մասնագիտության ուսումնական պլաններով և առարկայական ծրագրերով:

Հայաստանում Ամերիկյան համալսարան 

 • Ամբիոնի նախաձեռնությամբ հրավիրվում են մասնագետներ դասախոսություններ կարդալու (Գնել Դուրյան)

Բաց հասարակության համալսարան 

 • Մասնակցություն հայտարարված դրամաշնորհների: 2009թ. առարկայական նկարագրերի զարգացման ծրագրի հաղթող դարձավ ամբիոնի դասախոս Արփինե Հովհաննիսյանը իր “Անգլերեն և կրոն” դաընթացով:

Բրիտանական խորհուրդ

 • 2008-2009թթ ուս. տարում ամբիոնը ներդրեց Քեմբրիջի համալսարանի TKT ծրագիրը կամընտրական առարկայացանկում:

Համաշխարհային բանկի Կրթական ծրագրերի կենտրոն 

 • “Կրթության որակ և համապատասխանություն” վարկային ծրագրի “Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացում” ենթածրագրի շրջանակներում: (Գայանե Հովհաննիսյան)
ԱՅՐԵՔՍ/ Կրթության Ազգային ինստիտուտ


Վերապատրաստումներ արտերկրում
 

 • 2009թ Ա. Ռ. Ապրեսյան - Գործուղում ԱՄՆ` Մինեսոտա
 • 2009թ Ա. Հովհաննիսյան - մասնակցություն վերապատրաստման ծրագրի Կենտրոնական Եվրոպական համալսարանի ծրագրերի զարգացման կենտրոնում, Բուդապեշտ, 2009թ.
 • 2010թ. Մարտիրոսյան Ս. - գործուղում ԱՄՆ “ԱՄՆ պետդեպարտամենտի մշակութային և կրթական բաժին”
 • 2010թ.Գ. Ռ. Հովհաննիսյան - ԱՅՐԵՔՍ/ Կրթության Ազգային ինստիտուտ - Համալսարանական կառավարման աջակցության ծրագիր
 • 2011թ. Լ. Բադալյան - գործուղում Միացյալ Թագավորություն “ՍՏ.Ջայլս Ինթերնեշնլ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր”
 • 2011թ.Ա. Հովհաննիսյան - գործուղում Միացյալ Թագավորություն “ՍՏ.Ջայլս Ինթերնեշնլ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր”
 

Միջազգային գիտաժողովների մասնակցություն
 

 • 2008, 2009 մասնակցություն ԺԼԵԿ ConBaT+ ծրագրի աշխատանքներին
 • 2009թ. ԺԼԵԿ քաղաքականության իրականացման կենտրոնի կազմակերպած սեմինար զեկ.` Քլեր Տարդյե
 • 2010թ. ԺԼԵԿ քաղաքականության իրականացման կենտրոնի կազմակերպած սեմինար լեզվական գնահատման RelEx համակարգի ներդրման համար զեկ.` Նոյջոնս
 • 2008թ. Լեզուների եվրոպական օրվան նվիրված գիտաժողով, սեպտեմբեր 26
 • 2009թ. Լեզուների եվրոպական օրվան նվիրված գիտաժողով, սեպտեմբեր 26
 • 2008թ. Միջմշակութային հաղորդակցման իրազեկության կաղապարների մշակման հիմնական ուղղությունները ԱՊՀ լեզուների համար գիտաժողովին
 • 2008թ. մասնակցություն USAID “Armenian Tourism Educator Exchange” ծրագրին, նոյեմբեր
 • 2009թ. Լինգվապարկ` "Միջմշակութային հաղորդակցման իրազեկության կաղապարների մշակման հիմնական ուղղությունները ԱՊՀ լեզուների համար" ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվող գիտապրակտիկ սեմինարին,
 • Մասնակցություն 9-րդ TEFL միջազգային գիտաժողովին Դամասկոս
 • 2009թ. Լույս է տեսել Անգլերեն բառագիտության և ոճաբանության ամբիոնի Ուսանողական գիտական ընկերության կողմից նախաձեռնած և ուսանողների ակտիվ մասնակցությամբ պատրաստված "LANGUAGE" պարբերականի անդրանիկ համարը, որտեղ զետեղվել են 2009թ. հուլիսին տեղի ունեցած "Global English and Local Englishes: Cultural Jigsaw" ուսանողական գիտական կոնֆերանսի որոշ զեկույցներ:
 • 2010թ.Հունիսի 30-ից հուլիսի 2-ը, Եղիազարյան Գայանե, Տոնոյան Ալմաստ, "Politeness on-line and off-line", գիտական սիմպոզիում, Բազել, Շվեյցարիա


ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ