Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Անգլերեն հաղորդակցման և թարգմանության » Առարկայական նկարագրեր

Առարկայական նկարագրեր

Նամակ գրել Տպել PDF
Առարկայական նկարագրեր

 Բակալավրիատ

ՕԼՖ
Պարտադիր դասընթացներ

Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, Անգլերեն և Լեզվաբանություն, Անգլերեն և Մանկավարժություն, 2րդ կուրս
Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, Անգլերեն և Լեզվաբանություն, Անգլերեն և Մանկավարժություն, 2րդ կուրս, 2րդ կիսամյակ

Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, Անգլերեն և Լեզվաբանություն, Անգլերեն և Մանկավարժություն, 3րդ կուրս
Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, Անգլերեն և Լեզվաբանություն, 3րդ կուրս, 2րդ կիսամյակ

Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, Անգլերեն և Լեզվաբանություն, Անգլերեն և Մանկավարժություն, 4րդ կուրս
Բանավոր հաղորդակցման հմտություններ, Անգլերեն և Լեզվաբանություն, Անգլերեն և Մանկավարժություն, 2րդ կուրս
Բանավոր հաղորդակցման հմտություններ, Անգլերեն և Լեզվաբանություն, Անգլերեն և Մանկավարժություն, 2րդ կուրս, 2րդ կիսամյակ

Բանավոր հաղորդակցման հմտություններ, Անգլերեն և Լեզվաբանություն, Անգլերեն և Մանկավարժություն, 3րդ կուրս
Բանավոր հաղորդակցման հմտություններ, Անգլերեն և Լեզվաբանություն, 3րդ կուրս, 2րդ կիսամյակ

Բանավոր հաղորդակցման հմտություններ, Անգլերեն և Լեզվաբանություն, Անգլերեն և Մանկավարժություն, 4րդ կուրս ՌՕԼՖ
Պարտադիր դասընթացներ

Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, թարգմանչական գործ, 1ին կուրս
Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, թարգմանչական գործ (եռալեզու թարգմանիչներ), 2րդ կուրս
Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, թարգմանչական գործ (եռալեզու թարգմանիչներ), 3րդ կուրս
Բանավոր հաղորդակցման հմտություններ, թարգմանչական գործ (եռալեզու թարգմանիչներ), 1ին կուրս
Բանավոր հաղորդակցման հմտություններ, թարգմանչական գործ (եռալեզու թարգմանիչներ), 2րդ կուրս
Բանավոր հաղորդակցման հմտություններ, թարգմանչական գործ (եռալեզու թարգմանիչներ), 3րդ կուրս
Գործնական թարգմանության դասընթաց (գրավոր և բանավոր), թարգմանչական գործ (եռալեզու թարգմանիչներ), 2րդ կուրս
Գործնական թարգմանության դասընթաց (գրավոր և բանավոր), թարգմանչական գործ (եռալեզու թարգմանիչներ), 3րդ կուրս 
Գործնական օտար լեզու, թարգմանչական գործ (եռալեզու թարգմանիչներ), 1ին կուրս, 2րդ կիսամյակ
Գործնական օտար լեզու, թարգմանչական գործ (եռալեզու թարգմանիչներ), 2րդ կուրս, 2րդ կիսամյակ
Գործնական օտար լեզու, թարգմանչական գործ (եռալեզու թարգմանիչներ), 3րդ կուրս, 2րդ կիսամյակ
Գործնական թարգմանության դասընթաց (գրավոր և բանավոր), թարգմանչական գործ (եռալեզու թարգմանիչներ), 3րդ կուրս 2րդ կիսամյակ

ԼՄՀ
Պարտադիր դասընթացներ

Գործնական օտար լեզու, 1ին կուրս
Գործնական օտար լեզու, 2րդ կուրս
Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, 2րդ կուրս
Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, 3րդ կուրս
Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, 4րդ կուրս
Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, Թարգմանչական գործ, 4րդ կուրս
Բանավոր հաղորդակցման հմտություններ, 2րդ կուրս

Բանավոր հաղորդակցման հմտություններ, 3րդ կուրս
Բանավոր հաղորդակցման հմտություններ, 4րդ կուրս
Գործնական թարգմանության հմտություններ, 4րդ կուրս
Բանավոր թարգմանության հմտություններ, 4րդ կուրս
Տեքստի ընթերցանություն և վերլուծություն, 4րդ կուրս
Գործառական ոճեր, 4րդ կուրս
Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, թարգմանչական գործ, 1ին կուրս
Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, թարգմանչական գործ, 3րդ կուրս
Բանավոր հաղորդակցման հմտություններ, անգլերեն և քաղաքագիտություն, անգլերեն և միջազգային լրագրություն, 3րդ կուրս
Բանավոր հաղորդակցման հմտություններ, անգլերեն և միջազգային տուրիզմ/ երկրագիտություն, 3րդ կուրս
Բանավոր հաղորդակցման հմտություններ, անգլերեն և հոգեբանություն, 3րդ կուրս
Բանավոր թարգմանության հմտություններ, թարգմանչական գործ, 3րդ կուրս
Գործնական թարգմանության հմտություններ, թարգմանչական գործ, 3րդ կուրս

Կամընտրական դասընթացներ

Խորացված անգլերենի հաղորդակցման հմտություններ
Արտասանության տեսակներ, թարգմանչական գործ, 3րդ կուրս


Մագիստրատուրա

ԼՄՀ, Թարգանչական գործ
Պարտադիր դասընթացներ

Բանավոր թարգմանության հմտություններ, թարգմանչական գործ, 1ին կուրս, 2րդ կիսամյակ
Բանավոր թարգմանության հմտություններ, թարգմանչական գործ, 1ին կուրս
Բանավոր թարգմանության հմտություններ, թարգմանչական գործ, 2րդ կուրս
Մասնագիտական թարգմանություն, թարգմանչական գործ, 1ին կուրս
Մասնագիտական թարգմանություն, թարգմանչական գործ, 1ին կուրս, 2րդ կիսամյակ
Գրավոր թարգմանության հմտություններ, թարգմանչական գործ, 2րդ կուրս
Գրական թարգմանություն, թարգմանչական գործ, 1ին կուրս
Գրական թարգմանություն, թարգմանչական գործ, 1ին կուրս, 2րդ կիսամյակ

Գրական թարգմանություն, թարգմանչական գործ, 2րդ կուրս
Գործնական ռուսերեն, թարգմանչական գործ, 1ին կուրս, 2րդ կիսամյակ
Գործնական անգլերեն, թարգմանչական գործ, 1ին կուրս, 2րդ կիսամյակ

Գործնական անգլերեն, թարգմանչական գործ, 1ին կուրս 
Մասնագիտական հաղորդակցում, թարգմանչական գործ, 1ին կուրս
Մասնագիտական հաղորդակցում, թարգմանչական գործ, 1ին կուրս, 2րդ կիսամյակ
Մասնագիտական օտար լեզվի զարգացում, թարգմանչական գործ, 2րդ կուրս
Թարգմանչական դպրոցներ, թարգմանչական գործ, 1ին կուրս
Թարգմանչական դպրոցներ, թարգմանչական գործ, 1ին կուրս, 2րդ կիսամյակ
Տեքստ/խոսույթի գործաբանական վերլուծություն, թարգմանչական գործ, 1ին կուրս, 2րդ կիսամյակ

Տեքստ/խոսույթի գործաբանական վերլուծություն, թարգմանչական գործ, 2րդ կուրս
Իրավական/ իրավաբանական ոլորտի թարգմանություն, 1ին կուրս, 2րդ կիսամյակ
Գրական թարգմանության գործնական դասընթաց, 1ին կուրս, 2րդ կիսամյակ
Գիտական թարգմանություն, 2րդ կուրս, 2րդ կիսամյակ 

Կամընտրական դասընթացներ

Անգլալեզու սփյուռքահայ գրականություն, 1ին կուրս, 2րդ կիսամյակ
Անգլերենի հասարակական և մշակութային պատմություն, 1ին կուրս
Ռուսերենի աշխարհի լեզվական պատկերը`հայերենի զուգադրությամբ, 1ին կուրս
Հոմանիշության դրսևորումները լեզվական տարբեր մակարդակներում, 1ին կուրս
Հաղորդակցման ընդլայնումներ, 1ին կուրս, 2րդ կիսամյակ

Հանրալեզվաբանություն, 1ին կուրս, 2րդ կիսամյակ
Իրավական անգլերեն, 1ին կուրս
Իրավական անգլերեն, 2րդ կուրս
Ֆինանսական ոլորտի թարգմանություն, 2րդ կուրս
Լեզվամշակութաբանություն և հասկացութաբանություն, 2րդ կուրս


ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ