Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Գերմաներենի » Առարկայական նկարագրեր

Առարկայական նկարագրեր

Նամակ գրել Տպել PDF

 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ


1-ին կուրս


2-րդ կուրս


Կամընտրական առարկաներ
Քաղաքական բառապաշարի առանձնահատկությունները /ԼՄՀ գերմաներեն-երկրագիտություն/

3-րդ կուրս


Կամընտրական առարկաներ
  • Անդրադարձության երևույթը գերմաներենում /ՕԼՖ գերմաներեն-լեզվաբանություն/
  • Գերմաներենի բարդ քերականական կառույցները գիտական տեքստերում /ՕԼՖ գերմաներեն-լեզվաբանություն և մանկավարժություն/
  • Գերմաներենի հուզական խոսքը /ԼՄՀ գերմաներեն-երկրագիտություն/

 

4-րդ կուրս


Կամընտրական առարկաներ
  • Տարաբնույթ տեքստերի լեզվաբանական վերլուծություն /ՕԼՖ գերմաներեն-լեզվաբանություն/
  • Տեքստի ոճաբանական վերլուծություն /ՕԼՖ գերմաներեն-լեզվաբանություն/

 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

1-ին կուրս 


Այլ մասնագիտությունների համար

  • Գերմաներենի գործնական պարապմունք /մասնագիտական լեզու/


ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ