Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Գերմաներենի » Համագործակցություն

Համագործակցություն

Նամակ գրել Տպել PDF


Գերմաներենի ամբիոնը գործընկեր է.
 

  • Հալլե-Վիթենբերգի-Մարտին Լութերի համալսարանի (MLU) Գերմանիստիկայի ինստիտուտի (GIP)
  • «ՄԵՍՐՈՊ» հայագիտական ուսումնասիրությունների կենտրոնի
  • Գերմաներեն լեզվի ասոցացիայի  (GfdS) հետ


Ամբիոնը ակտիվ համագործակցում է.

 գերմանական համալսարանների /Բոնի, Դյուսելդորֆի, Էսեն-Դուիսբուրգի, Յենայի, Լայփցիգի, և այլն/

Վիենայի համալսարանի

 
Ավստրիական փոխանակման ծառայության (ÖAD)

Ավստրիայի կրթության նախարարության «Մշակույթ և լեզու» բաժնի (KuS)

ՀՀ-ում ԳԴՀ-ի դեսպանության

Շվեյցարիայի դեսպանության

Ավստրիայի հյուպատոսության

Գերմանական Ակադեմիական Փոխանակման Ծառայության (DAAD)

Գյոթե-ինստիտուտի (Goethe-Institut)

Գերմաներեն լեզվի ուսուցման կենտրոնի (SLZ)

Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի

Գերմանիայի նախկին կրթաթոշակակիրների միության (AADL) 

Գերմաներենի ուսուցիչների միության (ADV), և այլ միջազգային կառույցների հետ:

 

Այս հաստատությունների հետ համատեղ  ամբիոնն իրագործում է մի շարք նախագծեր և փոխանակաման ծրագրեր:

Գերմաներենի ամբիոնը տարին մի քանի անգամ անցկացնում է ÖSD-գերմաներենի իմացության ավստրիական վկայագրի միջազգային քննություն: 


ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱՎՍՏՐԻԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

2011թ.-ից Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. պետական լեզվահասարակագիտական համալ­սա­րանում անցկացվում է Գերմաներեն լեզվի իմացության ավստրիական վկայագրի քննություն լեզվական հետևյալ մակարդակներով՝ A1, B1, B2, C1:
 

Քննությունը անցկացնում են „Գերմաներեն լեզվի ավստրիական դիպլոմ“ կենտրո­նական գրասենյակի կողմից վերապատրաստված մասնագետները: 
 

Ցանկացողների համար կարող է կազմակերպվել նախաքննական վարժանք:
 

Գրանցվելու համար դիմել Ավստրիական գրադարան, ԵՊԼՀ գրադարանի մասնաշենք, 2-րդ հարկ:
 

Հեռ. (374)10 543909/ 513

Էլ. հասցե ՝ austrianlibrary@brusov.am

Հասցե՝ 0002 Երևան, Թումանյան 42

Մանրամասների մասին այցելեք մեր պաշտոնական կայքը http://www.osd.at/

 


ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ