Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Հայագիտության ամբիոն » Առարկայական նկարագրեր

Առարկայական նկարագրեր

Նամակ գրել Տպել PDF
Բակալավրիատ
I կիսամյակ

 1. Հայոց լեզու - ՕԼՖ 1-ին կուրս, «Լեզվաբանություն» մասնագիտության համար
 2. Հայոց լեզու - ՕԼՖ 1-ին կուրս, «Մանկավարժություն» մասնագիտության համար
 3. Հայոց լեզու - ՕԼՖ 2-րդ կուրս, «Լեզվաբանություն» մասնագիտության համար
 4. Հայոց լեզու - ՕԼՖ 2-րդ կուրս, «Մանկավարժություն» մասնագիտության համար
 5. Հայոց լեզու - ԹՄՀՖ, 1-ին կուրս, բոլոր մասնագիտությունների համար
 6. Հայոց լեզու - ԹՄՀՖ, 2-րդ կուրս, «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության համար
 7. Հայոց լեզու - ԹՄՀՖ, 2-րդ կուրս, «Երկրագիտություն» մասնագիտության համար
 8. Հայոց լեզու - ԹՄՀՖ, 2-րդ կուրս, «Լրագրություն» մասնագիտության համար
 9. Հայոց լեզու - ԹՄՀՖ, 1-ին կուրս, «Թարգմանչական գործ» մասնագիտության համար
 10. Հայոց լեզու - ԹՄՀՖ, 2-րդ կուրս, «Թարգմանչական գործ» մասնագիտության համար
 11. Հայոց լեզու - ՌՕԼՄՀՖ, 1-ին կուրս, «Բանասիրություն» մասնագիտության համար
 12. Հայոց լեզու - ՌՕԼՄՀՖ, 1-ին կուրս, «Քաղաքագիտություն» մասնագիտության համար
 13. Հայոց լեզու - ՌՕԼՄՀՖ, 2-րդ կուրս, «Բանասիրություն» մասնագիտության համար
 14. Հայոց լեզու - ՌՕԼՄՀՖ, 2-րդ կուրս, «Քաղաքագիտություն» մասնագիտության համար
 15. Հայոց լեզու - ՌՕԼՄՀՖ, 2-րդ կուրս, «Երկրագիտություն» մասնագիտության համար
 16. Հայոց լեզու - ԹՄՀՖ, ՕԼՖ 2-րդ կուրս, /արևելահայերենին չտիրապետողների համար/
 17. Հայոց լեզու - ԹՄՀՖ,ՕԼՖ, ՌՕԼՄՀՖ 2-րդ կուրս /հայերենին չտիրապետողների համար/
 18. Հայոց լեզու - ԹՄՀՖ, ՌՕԼՄՀՖ, ՕԼՖ 1-ին կուրս /հայերենին չտիրապետողների համար/
 19. Հայոց լեզու - հեռակա, 1-ին կուրս, «Մանկավարժություն» մասնագիտության համար
 20. Հայոց լեզու - հեռակա, 1-ին կուրս, «Լեզվաբանություն» մասնագիտության համար
 21. Հայոց լեզու - հեռակա, 1-ին կուրս, «Լրագրություն» մասնագիտության համար
 22. Հայոց լեզու - հեռակա, 1-ին կուրս, «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության համար
 23. Հայոց լեզու - հեռակա, 2-րդ կուրս, «Մանկավարժություն» մասնագիտության համար
 24. Հայոց լեզու - հեռակա, 2-րդ կուրս, «Լրագրություն» մասնագիտության համար
 25. Հայոց լեզու - հեռակա, 2-րդ կուրս, «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության համար
 26. Հայոց լեզու - հեռակա, 2-րդ կուրս, «Լեզվաբանություն» մասնագիտության համարII կիսամյակ

 1. Հայոց լեզու - ՕԼՖ 1-ին կուրս, «Լեզվաբանություն» մասնագիտության համար
 2. Հայոց լեզու - ՕԼՖ 1-ին կուրս, «Մանկավարժություն» մասնագիտության համար
 3. Հայոց լեզու - ՌՕԼՄՀՖ,ՕԼՖ /հայերենին չտիրապետողների համար/ 1-ին կուրս
 4. Հայոց լեզու - ԹՄՀՖ, 1-ին կուրս, «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության համար
 5. Հայոց լեզու - ԹՄՀՖ, 1-ին կուրս, «Երկրագիտություն» մասնագիտության համար
 6. Հայոց լեզու - ԹՄՀՖ, 1-ին կուրս, «Լրագրություն» մասնագիտության համար
 7. Հայոց լեզու - ԹՄՀՖ, 1-ին կուրս, «Թարգմանչական գործ» մասնագիտության համար
 8. Հայոց լեզու - ԹՄՀՖ, 2-րդ կուրս, «Թարգմանչական գործ» մասնագիտության համար
 9. Հայոց լեզու - ԹՄՀՖ, 1-ին կուրս, /արևելահայերենին չտիրապետողների համար/
 10. Հայոց լեզու - ՌՕԼՄՀՖ, 1-ին կուրս, «Մանկավարժություն» մասնագիտության համար
 11. Հայոց լեզու - ՌՕԼՄՀՖ, 1-ին կուրս, «Քաղաքագիտություն» մասնագիտության համար
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ