Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Այլ

Նամակ գրել Տպել PDF
Արտալսարանային գործունեությունClasses
Միջազգային տուրիզմ բաժնի ուսանողները ուսումնառության ընթացքում
հնարավորություն ունեն մասնակցելու՝ 
 փառատոների,
• մշակութային միջոցառումների,
• թեմատիկ էքսկուրսիաների,
• թեմատիկ բաց դասերի:
Ուսանողներն իրենք ևս կարող են նախագծել և կազմակերպել տարբեր անիմացիոն ծրագրեր, թեմատիկ միջոցառումներ, ինչն էլ ավելի կզարգացնի իրենց գործնական հմտությունները և կարողությունները:

Արտադրական և գիտաարտադրական պրակտիկա
«Միջազգային տուրիզմ» գիտաուսումնական կենտրոնը ուսանողների արտադրական և գիտաարտադրական պրակտիկան կազմակերպում է՝ համագործակցելով զբոսաշրջության ոլորտի առաջատար ընկերությունների և կառույցների հետ.
Partners• Հայաստանի հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Զբոսաշրջության վարչություն,
• Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին,
• Հայաստանի ներգնա տուրօպերատորների միություն,
• Հայ զբոսավարների գիլդիա,
• Երևան քաղաքի պատմության թանգարան, 
• «Անի Պլազա» հյուրանոց,
• «Արարատ հոլ» ավանդական հայկական խոհանոցի ռեստորան,
• «Մարան» գինեգործական ընկերություն,
• «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան,
• «Մեգերյան կարպետ» գորգագործական ընկերություն:

Միջազգային համագործակցություն
ԵՄ Տեմպուս ծրագիր` Կայուն զբոսաշրջության կառավարում. միջազգայինcsm_sutoma-logo-216x120_ed21528aaf բակալավրական և մագիստրոսական ծրագրերի համար նոր մոդուլների մշակում (SuToMa- Development of new modules for international bachelor and master
programmes in sustainable tourism management), 2013-2016 թթ.
Սույն ծրագրի շրջանակներում մշակվել է 12 ձեռնարկ՝ Դեստինացիայի կառավարում, Կայուն տուրիզմի կառավարում, Էկո զբոսաշրջություն, Ագրո զբոսաշրջություն, Էքսկուրսավարություն, Մշակութային ժառանգության կառավարում, Մարդկային ռեսուրսների կառավարում թեմաներով:
German-Cooperation-GIZ-topdown1_270_232_80
Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (GIZ)-Մասնավոր հատվածի զարգացում Հարավային Կովկասում նախագիծ, 2014-2016 թթ.
Սույն ծրագրի շրջանակներում մշակվել են դասընթացներ՝ էլեկտրոնային/հեռավար ուսուցման նպատակով այն անձանց համար, ովքեր ցանկանում են ավելի խորացնել իրենց մասնագիտական գիտելիքները:
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ