Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Կենտրոններ » «Միջազգային Տուրիզմ» Գիտաուսումնական կենտրոն

«Միջազգային Տուրիզմ» Գիտաուսումնական կենտրոն

Նամակ գրել Տպել PDF

«Միջազգային տուրիզմ» գիտաուսումնական կենտրոնը Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանում է, գործում է 2004 թ.-ից՝ ներկայիս Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետում: 2009 թ.-ից ունի կենտրոնի կարգավիճակ: 
Կենտրոնը միավորում է մասնագիտական ընդհանրություն ունեցող գիտամանկավարժական կազմը, կազմակերպում է ուսումնական գործընթացը, իրականացնում է ուսումնամեթոդական, հետազոտական և կազմակերպչական աշխատանքներ, պատրաստում է զբոսաշրջության ոլորտի բարձրորակ մասնագետներ` աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:

Կենտրոնի առաքելությունը և նպատակը 

326746_orig«Միջազգային տուրիզմ» գիտաուսումնական կենտրոնի առաքելությունն է խթանել
զբոսաշրջության զարգացումը ՀՀ-ում՝ որպես հարուստ մշակույթ, պատմություն, կենսաբազմազանություն ունեցող գրավիչ տարածքում, մրցունակ մասնագետների պատրաստման ճանապարհով:
Նպատակն է պատրաստել զբոսաշրջության ոլորտի արդի  պահանջներին համապատասխան մասնագետների:
Խնդիրը ուսումնամեթոդական ծրագրերի մշակումն և արդիականացումն է:

Կենտրոնի գործառույթները 

«Միջազգային տուրիզմ» գիտաուսումնական կենտրոնը կատարում է հետևյալdesign-development-icon_web300 գործառույթները.
• Գիտական հետազոտությունների իրականացում ՀՀ ներքին, ներգնա և արտագնա զբոսաշրջության ոլորտի վերաբերյալ, 
• Գիտակրթական միջոցառումների կազմակերպում՝ գիտաժողովներ, սեմինարներ, քննարկումներ և այլն,
• Ուսանողների հետ խորհրդատվական և արտալսարանային աշխատանքների (բաց դասեր) իրականացում, 
• Թեմատիկ էքսկուրսիաների և անիմացիոն ծրագրերի, միջոցառումների կազմակերպում,
• Միջազգային կրթական հաստատությունների հետ համագործակցություն:

Կենտրոնն ուսանողների տեսական գիտելիքներն ամրապնդելու նպատակով՝ պարբերաբար կազմակերպում է էքսկուրսիաներ դեպի Հայաստանի տեսարժան վայրեր, որի արդյունքում ուսանողները հնարավորություն են ունենում լիարժեք գիտելիքներ ձեռք բերել Հայաստանի՝ որպես զբոսաշրջային դեստինացիայի, զբոսաշրջային ռեսուրսների վերաբերյալ:

Կոնտակտներ՝
Հասցե՝ Թումանյան 42, Երևան 0002, Հայաստան
Հեռ.՝ (+37410) 53 55 50 (ներքին՝ 5-24)
Էլ. փոստ՝ tourism@brusov.am, tourism1@brusov.am 

 

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ