Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Գործունեություն

Նամակ գրել Տպել PDF
                                                 10698430_10204287106889919_5660884159419288993_n
      Կենտրոնի տեսլական՝

Ստեղծել տեղեկատվական հոսքերի կառավարման, հանրային կապերի և հաղորդակցական   տեխնոլոգիաների կիրառման նորարարական մոտեցումները զարգացնող արդի գիտելիքներ և հմտություններձևովորող ժամանակակից գիտակրթական կենտրոն:

     
    Կենտրոնի առաքելություն՝


Խթանել որակյալ և մրցունակ կրթության ապահովման ճանապարհով ՀՀ-ում հանրային հաղորդակցության և տեղեկատվական ոլորտի զարգացումը:Picture22

 Կենտրոնի նպատակ՝

 • Պատրաստել արդի հասարակական պահանջներին համապատասխան  տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցման ոլորտի մրցունակ  մասնագետներ,
 •  Խթանել հաղորդակցման ոլորտի հետազոտական ներուժը

 Կենտրոնի գործառույթներն են՝

 • Հայաստանում PR-ի միջազգային չափանիշների ու սկզբունքների արմատավորում
 • Հանրային հաղորդակցման հիմնախնդիրների գիտական հետազոտությունների իրականացում
 • Ուսումնական ծրագրերի արդիականության և շարունակական բարելավման ապահովում շրջանավարտների կարծիքների ուսումնասիրման միջոցով և գործատուների առաջարկի գնահատման հիման վրա
 • Ուսանողների և շրջանավարտների համար խորհրդատվական և արտալսարանային աշխատանքների իրականացում, ուսմանը և մասնագիտական զարգացմանն առնչվող օգտակար գրականության մշակում և հրապարակում
 • Գիտակրթական  միջոցառումների կազմակերպում՝ սեմինարների, կլոր սեղանների, գիտաժողովների, նպատակային և լրացուցիչ պատրաստման և վերապատրաստման դասընթացների իրականացում
 • Տեղական և միջազգային համագործակցություն՝ Հայաստանի և արտերկրի բուհերի նմանօրինակ ստորաբաժանումների հետ համագործակցության ամրապնդում և փորձի փոխանակում
 • ԳՈՒԿ-ի ուսանողների, շրջանավարտների և պոտենցիալ գործատուների միջև արդյունավետ կապի ապահովում՝ տարբեր կազմակերպությունների հետ համաձայանագրերի և հուշագրերի կնքում, դրանց իրականացման ապահովում
 • Արտադրական պրակտիկայի կազմակերպում՝ գործատուի հետ պրակտիկայի ձևաչափի, տևողության վերաբերյալ բանակցում, պայմանների հստակեցում
 • 13529166_1094261107333230_8290053664848361113_nՈւսանողների և շրջանավարտների կողմից աշխատանք գտնելու հիմնախնդիրների ուղղությամբ տարվող աշխատանքների կազմակերպում, համակարգում 
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ