Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Գիտություն » Գիտական գործունեություն

Գիտական գործունեություն

Նամակ գրել Տպել PDF
Գիտահետազոտական և գիտամեթոդական գործունեություն
 
ԵՊԼՀ-ի գիտական հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները


ԵՊԼՀ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՇՆՈՐՀՎԱԾ  ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ

 

2016թ. ԵՊԼՀ գիտական խորհրդի կողմից շնորհվել է պրոֆեսորի  երեք  և դոցենտի ինը գիտական կոչում, որոնք հաստատվել են ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից.

 • Հայագիտության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների  դոկտոր Գայանե Գերասիմի Գևորգյանին  շնորհվել է՝ պրոֆեսորի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր Նինա Իգորի Տատկալոյին  շնորհվել է պրոֆեսորի գիտական կոչում «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ:
 • Անգլերենի բառագիտության և ոճաբանության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Հասմիկ Սարգսի Քաջբերունուն շնորհվել է պրոֆեսորի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Գերմաներենի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Կարինե Մաքսիմի Հովհաննիսյանին  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Գերմաներենի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Գայանե Վազգենի Գինոյանին  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Ռուսաց և սլավոնական լեզվաբանության ամբիոնի դասախոս, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու  Էրիկա Ռոմիկի Ավակովային  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ:
 • Հայագիտության ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ռուզաննա  Յուրիի  Դոխոյանին  շնորհվել է  դոցենտի գիտական կոչում  «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի ավագ դասախոս, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Արկադի Ռոբերտի Պապոյանին  շնորհվել  է դոցենտի գիտական կոչում «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ:
 • Անգլերենի բառագիտության և ոճաբանության ամբիոնի դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Արսինե Սերգեյի Աղաջանյանին  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Ռուսաց և սլավոնական լեզվաբանության  ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Նինա Օնիկի Ղարիբյանին  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ալա Արամի Խառատյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Գրականագիտություն» մասնագիտությամբ:
 • Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ժան Գրիգորի Բաղիյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Գրականագիտություն» մասնագիտությամբ:


 
2015թ. ԵՊԼՀ գիտական խորհրդի կողմից շնորհվել է պրոֆեսորի 1 և դոցենտի 15 գիտական կոչում, որոնք հաստատվել են ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից. 

 • Ռուսաց և սլավոնական լեզվաբանության ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Մարիա Ալեքսանդրի Եղիազարյանին  շնորհվել է պրոֆեսորի գիտական կոչում «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ:
 • Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Աշխեն Շոթայի Հայրապետյանին շնորհվել է  դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Անգլերենի բառագիտության և ոճաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ռուզաննա Սամվելի Գևորգյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Անգլերենի հնչյունաբանության և քերականության ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Աստղիկ Մուշեղի Կարապետյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Անգլերենի հնչյունաբանության և քերականության ամբիոնի ավագ դասախոս, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Աննա Գասպարի Գասպարյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ:
 • Անգլերենի հնչյունաբանության և քերականության ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Գոհար Գեորգիի Հովսեփյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Անի Գրիգորի Ջանիկյանին  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Գրականագիտություն» մասնագիտությամբ:
 • Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Սոնյա Վիտալիի Ապրեսովային շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Գրականագիտություն» մասնագիտությամբ:
 • Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Հասմիկ Ազատի Եղիազարյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Գրականագիտություն» մասնագիտությամբ:
 • Ֆրանսերենի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Վահան Ալբերտի Զաքարյանին  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Ֆրանսերենի ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Հասմիկ Հայկի Գրիգորյանին  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Եվրոպական և ասիական լեզուների ամբիոնի դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Մոհամմադ Մալեք-Մոհամմադիին  շնորհվել է  դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Հայագիտության ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Գոհար Գառնիկի Վարդանյանին  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • Հայագիտության ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Լիլիթ Գևորգի Գևորգյանին  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ:
 • ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և եվրոպագիտության ամբիոնի ավագ դասախոս, պատմական գիտությունների թեկնածու Գրիգոր Միխաելի Արշակյանին  շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Պատմագիտություն» մասնագիտությամբ:
 • Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի ավագ դասախոս, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Անուշ Արտուշի Շահվերդյանին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ:
 
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ