Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Գիտություն » Հրատարակումներ » «Լինգվա» հրատարակումներ » Լեզվաբանություն » Հայագիտություն
Կատեգորիա Հայագիտություն

Հայագիտություն


Գրքի կազմը Հայագիտության և զուգադրական լեզվաբանության հարցեր /հայերեն, 2002թ./ Բ պրակ Հայագիտության և զուգադրական լեզվաբանության հարցեր /հայերեն, 2002թ./ Բ պրակ
Օգտվողի վարկանիշը: / 8

Այց: 5728

Գրքի կազմը Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն Գ պրակ Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն Գ պրակ
Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 5085

Գրքի կազմը Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն Դ պրակ Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն Դ պրակ
Օգտվողի վարկանիշը: / 4

Այց: 5356

Գրքի կազմը  Ակնարկ հայերենի ուղղախոսության. ՈՒսումնաօժանդակ ձեռնարկ Ակնարկ հայերենի ուղղախոսության. ՈՒսումնաօժանդակ ձեռնարկ

by F. Khlghatyan, S. Tiroyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 4

Այց: 5252

Գրքի կազմը Հայոց գրերի ստեղծման 1600-ամյակին նվիրված միջբուհական գիտաժողովի թեզիսներ Հայոց գրերի ստեղծման 1600-ամյակին նվիրված միջբուհական գիտաժողովի թեզիսներ
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 5485

Գրքի կազմը Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն Պրակ Ե Հայոց գրերի ստեղծման 1600-ամյակին նվիրված միջբուհական գիտաժողովի նյութեր Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն Պրակ Ե Հայոց գրերի ստեղծման 1600-ամյակին նվիրված միջբուհական գիտաժողովի նյութեր
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 6429

Գրքի կազմը Անտուան Մեյեն Հայաստանի, հայերի և հայերենի մասին Կազմող և խմբագիր` Ֆ.Հ. Խլղաթյան Անտուան Մեյեն Հայաստանի, հայերի և հայերենի մասին Կազմող և խմբագիր` Ֆ.Հ. Խլղաթյան
Օգտվողի վարկանիշը: / 6

Այց: 5667

Գրքի կազմը Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն Պրակ Զ Նվիրվում է պրոֆ. Ֆ.Խլղաթյանի ծննդյան 70-ամյակին Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն Պրակ Զ Նվիրվում է պրոֆ. Ֆ.Խլղաթյանի ծննդյան 70-ամյակին
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 6221

Գրքի կազմը Զավեն Հարությունյան Հոլովական իմաստները լեզու-խոսք փոխհարաբերությունների համատեքստում Զավեն Հարությունյան Հոլովական իմաստները լեզու-խոսք փոխհարաբերությունների համատեքստում

by Z. Harutyunyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 5838

Գրքի կազմը Դ.Դեմիրճյանի ՙՎարդանանք՚ պատմավեպի լեզվի բառարան Դ.Դեմիրճյանի ՙՎարդանանք՚ պատմավեպի լեզվի բառարան

by F. Khlghatyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 5073

Գրքի կազմը Ժամանակակից հայերենի անվանական վերլուծական բառակազմությունը Ժամանակակից հայերենի անվանական վերլուծական բառակազմությունը

by G. Vardanyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 10

Այց: 6475

Գրքի կազմը Ղազարոս Աղայանի լեզվագիտական հայացքները /հայերեն, Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ Ղազարոս Աղայանի լեզվագիտական հայացքները /հայերեն, Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ

by A. Hakobjanyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 5

Այց: 6032

Գրքի կազմը Ձնծաղիկ, Ուսանողական ալմանախ Ձնծաղիկ, Ուսանողական ալմանախ
Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 5359

Գրքի կազմը Բանբեր N2 պրակ Է Բանբեր N2 պրակ Է

Գիտական աշխատություններ, Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն


Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 3908

Գրքի կազմը Բանբեր 2(23) Բանբեր 2(23)

Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն


Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 3755

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ